BREF-studie voeding

voeding
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

De BREF Food, Drink and Milk (FDM) bespreekt milieutechnieken bij de bewerking en verwerking van dierlijke grondstoffen, plantaardige grondstoffen en melk tot levensmiddelen.  Concreet is dit document van toepassing op installaties voor de bewerking en verwerking:

  • levensmiddelen op basis van dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een produktiecapaciteit van meer dan 75  ton per dag eindproducten en plantaardige grondstoffen met een produktiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis);

  • melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).

De BREF FDM is een horizontale BREF, waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van processtappen en/of procestechnieken, o.a. aanvoeren en voorbehandelen; verkleinen, mixen en vormgeven; scheiden; verwerken; verwarmen; concentreren; koelen en vriezen; en nabehandelen. In tweede instantie worden individuele subsectoren bestudeerd, met name de behandeling, verwerking en / of productie van: vis, vlees, petfood, zuivel; oliezaden, oliën en vetten; suiker, mout, bier, groenten en fruit, aardappelen, zetmeel, alcohol, wijn, niet-alcoholische dranken, koffie; cacao, bakkerijproducten en suikergoed; malen van graan,graanproducten en pasta's.

De BREF FDM evaluleert enerzijds algemene BBT voor de ganse voedingsindustrie en/of voor een aantal processtappen en anderzijds een aantal bijkomende BBT van toepassing op specifieke subsectoren. De BBT bestaan in hoofdzaak uit maatregelen:

  • ter beperking en/of het beheer van het waterverbruik;
  • met betrekking tot afvalwaterbehandeling (procesgeïntegreerde en end-of-pipe maatregelen);
  • ter beperking van het verbruik van primaire producten en de hoeveelheid afval

Overige BBT hebben als doel: beperking van het energieverbruik, de emissies naar de lucht, en geluids- en geurhinder.