BREF Pulp-en papierindustrie (PP)

papierindustrie
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Rectificatie 04/12/2014 Rectificatie 06/01/2017 Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op de activiteiten die zijn beschreven in punt 6.1, onder a), en punt 6.1, onder b), van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk de geïntegreerde en niet-geïntegreerde fabricage, in industriële installaties, van:

a. papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen;

b. papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 t per dag.

 

Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

i. chemische pulpproductie:
  a. pulpproces op basis van sulfaat (kraft),:
  b. pulpproces op basis van sulfiet,
ii. mechanische en chemisch-mechanische pulpproductie,
iii. verwerking van papier voor recycling met en zonder ontinkting,
iv. papierproductie en aanverwante processen,
v. alle terugwinningsinstallaties en kalkovens geëxploiteerd in pulp- en papierfabrieken.

 

Deze BBT-conclusies hebben geen betrekking op de volgende activiteiten:

  1. fabricage van papierpulp uit niet-houtachtig ruw vezelmateriaal (bijv. pulp uit eenjarige planten),
  2. stationaire verbrandingsmotoren,
  3. stookinstallaties voor het opwekken van stoom en elektriciteit, anders dan terugwinningsinstallaties,
  4. drogers met interne branders voor papiermachines en coaters.