BREF-studie emissies uit opslag

emissies
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit horizontale BREF-document handelt over de emissies als gevolg van de opslag van bulkmateriaal of gevaarlijke stoffen. Het is van toepassing op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen in alle sectoren en industrietakken. Zowel emissies naar lucht, naar bodem als naar water komen aan bod, maar de meeste aandacht wordt besteed aan het compartiment lucht. De informatie over luchtemissies uit de opslag en verlading/transport van vaste stoffen richt zich hoofdzakelijk op stof.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.