BREF IJzer en staalproductie (IS)

ijzer
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op de industriële activiteiten beschreven in bijlage I van Richtlijn 2010/75/EU, namelijk:

 • activiteit 1.3: de productie van cokes;
 • activiteit 2.1: het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts;
 • activiteit 2.2: de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur.

De BBT-conclusies betreffen in het bijzonder de volgende processen:

 • het laden, lossen en transport van bulkgrondstoffen;
 • het samenvoegen en mengen van grondstoffen;
 • het sinteren en pelletiseren van ijzererts;
 • de productie van cokes uit cokeskool;
 • de productie van gesmolten metaal in het hoogoventraject, inclusief slakkenverwerking;
 • de productie en raffinage van staal met behulp van het oxystaalprocedé, inclusief panontzwaveling bij voorbewerking, panmetallurgie bij nabewerking en slakkenverwerking;
 • de productie van staal in vlamboogovens, inclusief panmetallurgie bij nabewerking en slakkenverwerking;
 • het continugieten (gieten van dunne plakken/dunne strippen en direct vormgieten (near-shape)).

Deze BBT-conclusies hebben geen betrekking op de volgende activiteiten:

 • de productie van kalk in ovens, behandeld in het BREF Cement-, kalk- en magnesiumoxideproducerende industrie (CLM);
 • de terugwinning van non-ferrometalen uit reststoffen (bv. vlamboogovenstof) en de productie van ijzerlegeringen, behandeld in het BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM);
 • zwavelzuurfabrieken in cokesovens, behandeld in het BREF Anorganische bulkchemie: ammoniak, zuren en kunstmest (LVIC-AAF).