BREF Cement-, kalk- en magnesiumoxideproducerende industrie (CLM)

cement
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op de industriële activiteiten die worden beschreven in bijlage I, punt 3.1, bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk:

'3.1. De productie van cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide', die omvat:

 • productie van cementklinker in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag, of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag;
 • productie van ongebluste kalk in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag;
 • productie van magnesiumoxide in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

Wat punt 3.1 (c) hierboven betreft, hebben deze BBT-conclusies uitsluitend betrekking op de productie van MgO met behulp van de droge procesroute op basis van gedolven natuurlijk magnesiet (magnesiumcarbonaat - MgCO 3 ).

De BBT-conclusies voor de hierboven genoemde activiteiten betreffen in het bijzonder de volgende processen:

 • productie van cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide (droge procesroute);
 • opslag en voorbehandeling van grondstoffen;
 • opslag en voorbehandeling van brandstoffen;
 • gebruik van afvalstoffen als grondstof en/of brandstof – kwaliteitseisen, controle en voorbehandeling;
 • opslag en voorbehandeling van producten;
 • verpakking en verzending.

Deze BBT-conclusies hebben geen betrekking op de volgende activiteiten:

 • de productie van magnesiumoxide met behulp van de natte procesroute op basis van magnesiumchloride, zoals beschreven in het referentiedocument over de beste beschikbare technieken voor anorganische bulkchemicaliën — vast en overig (Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others Industry, LVIC-S)
 • de productie van gebrand dolomiet met een zeer laag koolstofgehalte (een mengsel van calcium- en magnesiumoxiden ontstaan uit de bijna volledige ontharding van dolomiet (CaCO 3 .MgCO 3 ) met een restgehalte aan CO 2 van minder dan 0,25 % en een bulkdichtheid van minder dan 3,05 g/cm 3 )
 • schachtovens voor de productie van cementklinker
 • activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met de primaire activiteit, zoals de winning van grondstoffen.