BREF voor de productie van platen en panelen op basis van hout (WBP)

houtplaten
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op de activiteiten die worden beschreven in bijlage I, punt 6.1, onder c), bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk: — de fabricage, in industriële installaties, van een of meer van de volgende platen en panelen op basis van hout: oriented strand board (OSB), spaanplaat of houtvezelplaat, met een productiecapaciteit van meer dan 600 m3 per dag.

De BBT-conclusies betreffen in het bijzonder het volgende:

  • de fabricage van platen en panelen op basis van hout;
  • locatiegebonden stookinstallaties (inclusief motoren) die hete gassen voor direct verwarmde drogers produceren;
  • de fabricage van geïmpregneerd papier met harsen.

De BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten en processen:

  • locatiegebonden stookinstallaties (inclusief motoren) die geen hete gassen voor direct verwarmde drogers produceren;
  • het lamineren, het lakken of het schilderen van onbewerkte platen.

 

Andere referentiedocumenten die relevant zijn voor de activiteiten waarop deze BBT-conclusies betrekking hebben, zijn:

Referentiedocument

Onderwerp

Monitoring van emissies naar lucht en water afkomstig van IED-installaties

Monitoring van emissies naar lucht en water

Grote stookinstallaties

Stooktechnieken

Afvalverbranding

Afvalverbranding

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

Afvalverwerking

Afvalverwerking

Emissies uit opslag

Opslag en behandeling van grondstoffen en producten

Economische aspecten en cross-media-effecten

Economische aspecten en cross-media-effecten van technieken

Organische bulkchemie

Productie van melamine, ureumformaldehydeharsen en methyleendifenyldiisocyanaat