BREF Polymeren (POL)

polymers
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit document richt zich op de voornaamste producten van de Europese polymeerindustrie, zowel wat betreft omvang van productie als effecten voor het milieu. Hoofdzakelijk installaties voor de productie van één specifiek polymeer vormen het onderwerp van deze studie. Besproken producten zijn ondermeer polyolefinen, polystyreen, polyvinylchloride, onverzadigde polyesters, styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie, butadieen houdende rubbers verkregen door oplossingspolymerisatie, polyamiden, polyeth(yl)eenterefthalaatvezels en viscosevezels.
Voor de installaties voor de productie van polymeren werd geen specifieke drempelwaarde voorzien in de IPPC-richtlijn.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.