Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit document richt zich op de voornaamste producten van de Europese polymeerindustrie, zowel wat betreft omvang van productie als effecten voor het milieu. Hoofdzakelijk installaties voor de productie van één specifiek polymeer vormen het onderwerp van deze studie. Besproken producten zijn ondermeer polyolefinen, polystyreen, polyvinylchloride, onverzadigde polyesters, styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie, butadieen houdende rubbers verkregen door oplossingspolymerisatie, polyamiden, polyeth(yl)eenterefthalaatvezels en viscosevezels.
Voor de installaties voor de productie van polymeren werd geen specifieke drempelwaarde voorzien in de IPPC-richtlijn.