BREF-studie anorganische bulkchemicaliën - vast en overig

bulkchemicalïen-é
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit referentiedocument voor de beste beschikbare technieken (BREF) in de sector anorganische bulkchemicaliën - vaste stoffen en andere (LVIC-S), is verwant aan de BREF's voor chloor-alkali, anorganische bulkchemicaliën ammoniak, zuren en kunstmest en anorganische fijnchemicaliën. Er bestaat in feite geen homogene en strikt gedefinieerde LVIC-S-industrie en er bestaan geen duidelijke grenzen tussen de hierboven genoemde vier groepen anorganische chemische industrieën en de vier bijbehorende BREF's.
Het toepassingsgebied van dit document is in principe van belang voor de industriële activiteiten die worden besproken in bijlage I bij de IPPC-richtlijn (96/61/EG), paragraaf 4.2. 'Chemische installaties voor de productie van anorganisch-chemische basisproducten, in het bijzonder activiteiten besproken in paragraaf 4.2.d en 4.2.e.