BREF Anorganische bulkchemicaliën - vast en overig (LVIC-S)

bulkchemicalïen-é
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit referentiedocument voor de beste beschikbare technieken (BREF) in de sector anorganische bulkchemicaliën - vaste stoffen en andere (LVIC-S), is verwant aan de BREF's voor chloor-alkali, anorganische bulkchemicaliën ammoniak, zuren en kunstmest en anorganische fijnchemicaliën. Er bestaat in feite geen homogene en strikt gedefinieerde LVIC-S-industrie en er bestaan geen duidelijke grenzen tussen de hierboven genoemde vier groepen anorganische chemische industrieën en de vier bijbehorende BREF's.
Het toepassingsgebied van dit document is in principe van belang voor de industriële activiteiten die worden besproken in bijlage I bij de IPPC-richtlijn (96/61/EG), paragraaf 4.2. 'Chemische installaties voor de productie van anorganisch-chemische basisproducten, in het bijzonder activiteiten besproken in paragraaf 4.2.d en 4.2.e.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.