BREF Textiel (TXT)

textiel
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies

De BREF Textiles Industry (TXT) is van toepassing op de onderstaande in bijlage I bij Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) omschreven activiteiten:

  • 6.2. De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.
  • 6.11. Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater, mits de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van onder deze BBT-conclusies vallende activiteiten.

De BREF Textiel is ook van toepassing op andere activiteiten wanneer deze rechtstreeks samenhangen met de in punt 6.2 vermelde activiteiten. Concreet gaat het over coating, chemisch reinigen, weefselproductie, finishing, laminatie, bedrukken, zengen, carboniseren van wol, vollen van wol, spinnen van vezels (met uitzondering van kunstvezels), en wassen of spoelen bij verven, bedrukken of finishen. Ook stookinstallaties ter plekke die rechtstreeks samenhangen met deze activiteiten vallen binnen de scope van deze BREF, mits de gasvormige verbrandingsproducten in direct contact worden gebracht met de textielvezels of de textielmaterialen (directe verwarming, droging, heat-setting) of wanneer de stralings- en/of geleidingswarmte door een volle muur wordt overgedragen (indirecte verwarming) zonder dat deze overdracht verloopt via een warmteoverdrachtsvloeistof.

Deze BREF formuleert enerzijds algemene BBT-conclusies inzake de algehele milieuprestaties (o.a. milieubeheerssysteem, andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC)), monitoring, emissies naar lucht en water (incl. BBT-GEN), waterverbruik en energie-efficiëntie (incl. indicatieve milieuprestatieniveaus), afval, emissies naar bodem en grondwater, en inzake beheer, verbruik en vervanging van chemicaliën (o.a. beheerssysteem, inventaris). Anderzijds bevat de BREF bijkomende BBT-conclusies voor een aantal specifieke processen, met name voorbehandeling van ruwewolvezels door ontvetting, spinnen van vezels (met uitzondering van kunstvezels) en productie van weefsels, voorbehandeling van textielmaterialen (met uitzondering van ruwewolvezels), verven, bedrukken, finishing en laminatie.