BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)

non-ferro
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op bepaalde activiteiten die worden beschreven in de punten 2.1, 2.5 en 6.8 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk:

 • 2.1: het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts;
 • 2.5: de verwerking van non-ferrometalen:
  1. de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés;
  2. het smelten, met inbegrip van het legeren van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen;
 • 6.8: de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering.

Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

 • de primaire en secundaire productie van non-ferrometalen;
 • de productie van zinkoxide uit dampen tijdens de productie van andere metalen;
 • de productie van nikkelverbindingen uit residulogen tijdens de productie van een metaal;
 • de productie van calciumsilicium (CaSi) en silicium (Si) in dezelfde oven als de productie van ferrosilicium;
 • de productie van aluminiumoxide uit bauxiet voorafgaand aan de productie van primair aluminium, indien dit integraal deel uitmaakt van de productie van het metaal;
 • de recycling van aluminiumzoutslakken;
 • de productie van koolstof- en/of grafietelektroden.

Deze BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten of processen:

 • sinteren van metaalerts. Dit wordt behandeld in de BBT-conclusies voor de ijzer- en staalproductie;
 • de productie van zwavelzuur op basis van SO 2 -gassen afkomstig van de productie van non-ferrometalen. Dit wordt behandeld in de BBT-conclusies voor anorganische bulkchemie — ammoniak, zuren en kunstmest;
 • gieterijen die worden behandeld in de BBT-conclusies voor de smederijen en gieterijen.