BREF-studie behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW)

chemie
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Dit BREF-document betreffende de beste beschikbare technieken voor afvalwater- en luchtbehandeling (CWW) is een horizontale studie. Het beschrijft de generieke processen met betrekking tot de behandeling en het beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector.  Dit houdt in dat de BBT voor de gehele chemische sector worden beoordeeld, onafhankelijk van de specifieke chemische activiteiten, productieprocessen en de aard of omvang van de ondernemingen.

Hoewel in de BREF enkel de chemiesector wordt behandeld, kan het document ook waardevolle informatie voor andere sectoren (b.v. raffinage) bevatten.