BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)

slachthuis
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies

De BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA) heeft betrekking op de exploitatie van slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag karkassen, en de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag, respectievelijk punten 6.4 en 6.5 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU.

Daarnaast is deze BREF ook van toepassing op specifieke activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de hoger vermelde activiteiten, onder andere:

  • de verwerking van dierlijke bijproducten en/of eetbare nevenproducten (zoals rendering, vetsmelten, verwerking van veren, vismeel- en visolieproductie, bloedverwerking en vervaardiging van gelatine)
  • de verbranding van vlees- en beendermeel en/of dierlijk vet
  • de verbranding van onaangenaam geurende gassen
  • de verbranding van karkassen
  • de conservering van huiden en vellen
  • de behandeling van darmen en ingewanden
  • compostering en anaerobe vergisting, voor zover de activiteiten rechtstreeks verband houden met de activiteiten die onder deze BBT-conclusies vallen.