BREF Afvalverbranding (WI)

afvalverbranding
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

De BREF Afvalverbranding (Waste Incineration) heeft betrekking op installaties die specifiek bestemd zijn voor de verbranding (inclusief vergassing en pyrolyse) van afvalstoffen. Co-verbranding van afvalstoffen, b.v. in de cementindustrie of in elektriciteitscentrales, valt niet onder het toepassingsgebied van deze BREF.

De BREF beschrijft enerzijds een aantal algemene BBT die van toepassing zijn op alle afvalverbrandingsinstallaties, ongeacht het type afvalstof. Daarnaast worden ook specifieke BBT gegeven die van toepassing zijn op afvalverbrandingsinstallaties die uitsluitend of in hoofdzaak één van volgende types afvalstoffen verwerken:

  • huishoudelijk afval
  • voorbehandeld of geselecteerd huishoudelijk afval (inclusief RDF)
  • gevaarlijk afval
  • afvalwaterzuiveringsslib
  • medisch afval