UCLL

Terug naar filteroverzicht

Omschrijving activiteiten

Hogeschool, expertisecentra 'sustainable resources' met focus op duurzame technologiën, energie en milieu

Producten en diensten

Extra info

UCLL Research & Expertise staat in voor toegepast onderzoek in functie van vragen uit de commerciële wereld, verzoeken van vzw’s en beleidsvorming. De kruisbestuiving van inzichten en kennis die uit de samenwerking van deze onderzoekcentra voortvloeit, leidt tot een duurzame kenniscreatie en capaciteitsopbouw van de interdisciplinaire onderzoeksgroep. UCLL Research & Expertise heeft bijzonder veel kennis en ervaring in huis die ingezet kan worden voor coaching, intervisie, groepsbegeleiding, productontwikkeling of specifiek onderzoek. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen beschikken over de up-to-date en innovatieve kennis van onze expertisecellen en mee genieten van de resultaten van baanbrekend praktijkgericht onderzoek.