VIBE vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Turnhoutsebaan 139a
2140
Borgerhout
03 218 10 60
info@vibe.be
https://www.vibe.be

Omschrijving activiteiten

VIBE vzw is een onafhankelijke organisatie die zich op het kruispunt tussen de bouwsector en de milieubeweging bevindt. VIBE vzw genereert, verzamelt en publiceert kennis en informatie over milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen. Daarnaast geeft de organisatie ook vormingen en advies over onderwerpen die nauw aansluiten bij
milieuverantwoord en gezond (ver)bouwen en wonen. Kernthema’s zijn onder meer milieuverantwoorde bouwmaterialen en -methodes, toekomstgericht ruimtegebruik en ecologische stedenbouw. VIBE vzw streeft naar een woon-, leef- en werkomgeving die een positi eve invloed heeft op mens, milieu en klimaat.

Producten en diensten