CRESCON

Terug naar filteroverzicht

Contact

Koffiestraat 5
8740
Pittem
0496161403
info@crescon-bv.be
https://crescon-bv.be/

Omschrijving activiteiten

- Uitvoeren van verwarmingsaudits op stookplaatsen, verplicht op ketels >20kW zodra die 5 jaar in dienst zijn.

- Uitvoeren van airco energie audits op gebouwen>12kW koelvermogen, 5-jaarlijks verplicht in Vlaanderen

- Uitvoeren van conditiemetingen volgens objectieve standaard NEN2767 ter bepaling van actuele conditie van uw gebouw. En dit zowel op het bouwkundige als op de technieken. Een kostenbudgettering voor de komende jaren volgt uit deze conditiemetingen.

Producten en diensten

Extra info

Tijdens de verwarmingsaudit wordt voor u de gehele stookplaats objectief gescreend. Zowel de deskundigheid van het onderhoud, de conformiteit van de stookplaats en er volgen een resem adviezen naar energiebesparing. Het auditrapport wordt ingediend bij het Vlaams Energie Agentschap en dient 4 jaar te worden bijgehouden.

Tijdens een airco energetische keuring worden de koelunits buiten en binnen het gebouw 5-jaarlijks gekeurd. De deskundigheid van het onderhoud alsook de aanwezigheid en check van het verplicht koeltechnisch logboek worden nagezien. Daarnaast volgen er een resem adviezen naar energiebesparing. Het auditrapport wordt ingediend bij het agentschap Leefmilieu en dient 5 jaar te worden bijgehouden.

Tijdens een conditiemeting NEN2767 wordt elk bouwelement, hetzij bouwkundig hetzij de technieken, gescreend. Volgens de objectieve methode NEN2767 krijgt elk bouwelement op basis van eventuele gebreken een score van 1 tot 6. Van hieruit kan een kostenbudgettering voor de komende jaren aan het gebouw gegeven wordt.