ABO NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Derbystraat 55
9051
Gent
09/242.88.66
abo@abo-group.eu
https://abo.be

Omschrijving activiteiten

ABO NV is een Consultancy en Engineering bureau onder de ABO-Group dat zich richt op integraal advies voor alle mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten. ABO NV focust zich hierbij op de Belgische markt. Het heeft dan ook verschillende kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Producten en diensten

 • bodem
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
  • brownfieldontwikkeling
 • diensten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • grondwateranalyse
  • hydrologisch onderzoek
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieumanagement
   • vergunningen
  • bodembeheerrapport
  • brownfieldontwikkeling
  • corrosie
   • advies
  • educatie
   • energie
   • milieu
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige