Interleuven

Terug naar filteroverzicht

Contact

Brouwersstaat 6
3000
Leuven
016284275
milieu@interleuven.be
http://www.interleuven.be

Omschrijving activiteiten

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging' voor de gemeenten en steden rondom Leuven. Onze vennoten en partners worden ondersteund bij hun taken en projecten in tal van domeinen nl. bedrijventerreinen, woonprojecten, ruimtelijke ordening, GIS, milieu en preventie, informatiebeveiliging en veiligheidscoördinatie.De intergemeentelijke milieudienst (IGM) is een dynamische dienst die de gemeenten en steden adviseert en begeleidt bij verschillende milieuthema's en stuurt naar een duurzame ontwikkeling.

Producten en diensten

Extra info

De intergemeentelijke milieudienst van INTERLEUVEN meer in detail: 

Basisondersteuning: adviesverlening inzake klasse 3, 2 en 1- inrichtingen, ...

Territoriaal coördinator voor het Burgemeestersconvenant

Taakondersteuning: opmaak milieuvergunningen, ondersteuning bodemdossiers,...

Milieuhandhaving: proactieve controles, taken van intergemeentelijke toezichthouder,...

Trekker/Partner van Europese projecten