D+H consult

Terug naar filteroverzicht

Contact

Slotgrachtstraat, 25
9940
Evergem
+32475848572
dvd.technology@telenet.be
http://www.enviolet.com

Omschrijving activiteiten

Milieu- en procestechnologie. UV desinfectie (in-situ en in-line), koeltoren desinfectie, in-situ tank desinfectie, UV-oxidatie (AOP), Foto-oxidatie, Foto-Fenton oxidatie en UV- synthese: Enviolet GmbH metaal recuperatie; Pd, Au, Ag, Cu, Ni ....: Enviolet GmbH. Enviolet ontwerpt en bouwt processen en installaties op maat van de klant en koppelt indien nodig andere technieken aan UV-technologie om tot de gevraagde resultaten te komen. Membraanmodules (MF, UF, NF, RO) ook keramische membranen en MBR MBR easy : Water and Fluid solutions, Trisep & Oltremare deel van Mann& Hummel. Voorfiltratie en drukvaten voor spiraal gewikkelde membranen.
Projects related to Energy transition, climate change, CO2 reductions.


Producten en diensten

 • lucht
  • luchtanalyse
   • binnenhuisatmosfeer
   • diensten
    • emissiemetingen vanuit vliegtuig
    • erkend laboratorium
   • geur
    • geurmetingen
    • geurpanels
   • producten
    • draagbare en mobiele toestellen
    • meetwagens
    • olfactometers
    • vaste installaties
    • weerstations
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
     • geurmetingen
     • geurpanels
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
  • luchtzuivering
   • geur
   • deeltjes
   • stoffen
    • H2S
    • SOx
    • O3
    • O2
    • NOx
    • mercaptanen
    • koolwaterstoffen
    • geur
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • dioxines
    • CO
   • producten
    • pompen, ventielen, kleppen
    • pijpleidingen
    • corrosiebescherming
    • chemicaliën
    • biofiltervullingen
    • andere filtermaterialen
    • aktieve kool
   • installaties
    • Filtratie algemeen
    • zakkenfilters
    • vloeistofafscheiders
    • termische naverbrander
     • thermisch recuperatief
     • thermisch regeneratief
    • selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • selectieve katalytische reductie van Nox
    • olienevelafscheiders
    • niet-selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • natte stofafscheiders
     • rotatiefilter/rotatiewasser
     • sproeikamer
     • venturiwasser
    • natte gaswassing
     • basisch oxidatieve wassing
     • basische wassing
     • natte kalkwassing
     • zure wassing
    • metalen filters
    • membraantechnologie
    • mechanische afscheiders
    • koeltorens
    • koelsystemen
    • keramische filter
    • katalytische omzetting
    • katalytische naverbrander
     • katalytisch recuperatief
     • katalytisch regeneratief
    • injectie geur
    • halfdroge gaswassers
    • foto oxidatie
    • elektrostatische afscheiders
    • droge gaswassing
    • condensatie
    • biowasser
     • biowasser mestafgas
    • biotricklingfilter
    • biofiltratie
    • andere
    • aktief kool
    • afzuiginstallaties
    • adsorptie
    • adsorberende technieken
    • absorberende technieken
     • strippen en absorberen van ammoniak uit mestafgas
    • absoluutfilter
 • energie
  • koeling
   • absorptiekoelmachines
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • overige producten
   • warmterecuperatiesystemen
    • koeltorens
   • schakelborden
   • pompen
   • piping
   • meet- en regelapparatuur
   • condensatoren
   • compressoren
   • chemicaliën
 • diensten
  • emissiehandel
   • aankoop emissierechten
   • opstelling monitoringplan
   • strategiebepaling
   • studies
  • grondwateranalyse
  • software
   • warmtestudies
   • proces-optimalisatie
   • milieuvergunningen
   • milieubeheer
   • energie-installaties
   • afvalbeheer
  • preventie
   • levenscyclusanalyse
   • grondstofbesparing
   • good housekeeping
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • ecodesign
   • beste beschikbare technologie
   • afvalpreventie
  • advies
   • subsidies
   • milieuwetgeving
   • milieutechnologie
   • milieumanagement
   • extern milieucoördinator
   • energiewetgeving
   • energietechnologie
   • duurzame ontwikkeling
 • bodem
  • bodemsanering
   • thermische reinigingstechnieken
    • on - off site vitrificatie
    • thermische reiniging
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • aeroob met slib
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biotrickling
    • thermische verbranding
   • isolatietechnieken
    • stalen damwand
    • schone leeflaag
    • scherm
     • foliewand
    • horizontale onderafd.
    • diepwand
    • boorpalen wand
    • berlinerwand tbv verticale afd.
    • bekisting tbv verticale afd.
   • extractietechnieken
    • drijflaagsanering in situ
    • bodemluchtextractie
 • water
  • wateranalyse
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water
   • producten
    • analyse-apparatuur
    • biosensoren
    • labo-uitrusting
    • labosoftware
    • monsternametoestellen
    • pH-meters
    • turbiditeitsmeters
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • druk
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • TOC
    • toxiciteitsmetingen
    • turbiditeit
    • viscositeit
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • thermische behandeling afvalwater met veel zout
  • waterzuivering
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • membraanprocessen
     • elektrodialyse
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • pertractie
     • pervaporatie
     • ultrafiltratie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • snijden
     • malen
      • snijrooster
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • thermische zuivering
     • distillatie
      • distillatie
     • koelen
      • lucht- of waterkoeler
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
     • verdampen
      • indampen
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • elektrocoagulatie
     • elektrocoagulatie
    • elektrolyse
     • (membraan-)elektrolyse
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • extractie
     • extractie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • ONO
     • ontgiftigen, neutralisatie en slibontwatering
    • oxidatie
     • wet air oxidation en superkritische wateroxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • producten
    • zuurstof
    • sturingsapparatuur
    • slurrypompen
    • reservoirs
    • pompen
    • pH-regelende
    • filtermateriaal
    • doseerders
   • biologische zuivering
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
     • drager: zand, klei of lava
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • actief slib
     • membraanbioreactor
  • slibbehandeling
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
    • thermisch conditioneren
  • drinkwater
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontharding
    • ontijzering
    • ontzilting
    • precipitatie
   • desinfectie
    • UV-behandeling
    • ozonbehandeling
    • elektrolyse
   • behandeling
    • zandfilters
    • membraanfilters
    • ionenwisselaars
    • denitrificatie
    • actieve koolfilters
 • afval
  • erkend laboratorium
  • verwerken en recyclage
   • verbranding
    • installaties
     • cementoven
     • draaitrommeloven
     • elektriciteitscentrale
     • hoogovens
     • huisvuilverbrandingsovens
     • kleine stookinstallaties
     • ontwerp en engineering
     • roosteroven
     • toroïdale wervelbedoven
     • uitbating
     • verbranding <63 µm restfractie in wervelbedoven
     • verbrandingsoven voor industrieel afval
     • verbrandingsoven voor medisch afval
     • verkoop
    • technieken
     • alleenstaande pyrolyse
     • andere
     • bijmengen bij andere brandstoffen
     • draaitrommeloven
     • energierecuperatiesystemen
     • kleinschalige verbranding van RDF
     • plasmaoven
     • pyrolyse
      • verglazing
     • roosteroven
     • specifieke pyrometallurgische processen
     • vergassing
     • wervelbedoven
   • tanks
    • reinigen
     • scheepstanks
     • septsiche tank
     • stookolietanks
     • vrachtwagentanks
    • reinigingsinstallaties
    • slopen
     • verkleinen en scheiden autowrakken en witgoed
   • producten
    • breekinstallaties
     • breken
     • breken en opschonen van hout
     • breken van teerhoudend asfalt
     • verkleinen en warmtebehandeling (dierlijk afval)
    • granulatoren
     • voorbehandelen en vermalen (rubber)
    • magneetscheiders
     • sorteren en verkleinen van kunststof
     • verkleinen en scheiden (autowrakken en witgoed)
     • voorbehandeling en sorteren van batterijen
    • persen en compactoren
     • shredderen en persen
     • sorteren
    • scharen
    • shredders
     • shredderen en persen
     • sorteren
     • verkleinen en scheiden van autowrakken en witgoed
     • verkleinen en scheiden van printplaten en bruingoed
     • verkleining matrassen
     • voorbehandelen, sorteren, shredderen van banden
    • trilinstallaties
     • voorbehandeling zwaar shredderafval
    • versnipperaars
    • zeefinstallaties
   • overige technieken
    • immobilisatie
     • conditionering en immobilisatie asbest
    • neutralisatie
    • oliebestrijding
    • ontgifting
     • kalktoevoeging mest
    • reconditionering van verpakkingen
     • containers
     • metalen vaten
     • plastic vaten
   • opwerking
    • opwerken en gebruik als biobrandstof
    • opwerken tot kalkhoudende bodemverbeteraar
    • opwerken tot slecht doorlatend materiaal
    • opwerken tot zwarte grond
   • afvalstoffen
    • medisch afval
     • draaitrommeloven
    • katalysatoren
    • gechloreerde KWS
    • edele metalen
     • fysicochemische en biologische verwerking van ontzilverde fotochemicaliën
     • ontzilveren fotochemicaliën
     • ontzilveren van films
    • chemicaliën
     • reductans uit ontzilverde chemicaliën

Extra info

Sales- & project management for Enviolet GmbH and Water and Fluid Solutions part of Mann&Hummel

Global projects for waste and process water treatment with UV-technology as main technology  

Supply of membranes for water and process streams