Organisatieprofiel van Zero Emission Solutions

Frits De Wolfkaai 8, bus 24
9300 Aalst
België
053416666
alex.polfliet@zes.company
Aantal personeelsleden: 11-25
Profiel: Studiebureau
Statuut: BVBA

Omschrijving activiteiten

Zero Emission Solutions bvba is een studie- en consultancybureau inzake duurzame energie en energie-efficiëntie. ZES begeleidt haar klanten in het zoeken naar duurzame (energie-)oplossingen. Dat houdt enerzijds in dat de carbon footprint van de klant wordt geregistreerd en opgevolgd, dat de klant wordt bij gestaan in het duurzaam aankopen van energie (groene stroom, maar ook groene redeeming van aangekocht aardgas en stookolie), het ontwikkelen van hernieuwbare energie of WKK-projecten, duurzame mobiliteit en energie-efficiëntie in gebouwen en processen.