BREF-studie gieterijen

Dit document is een concrete uitwerking van de informatie-uitwisseling betreffende de activiteiten genoemd in bijlage I, punten 2.3, onder b), 2.4 en 2.5, onder b), van de IPPC-richtlijn:

2.3. Installaties voor verwerking van ferrometalen door: (b) smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een thermisch vermogen van meer dan 20 MW wordt gebruikt
2.4. Smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag
2.5. Installaties (b) voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen per dag (...).

Een vergelijking van bovengenoemde beschrijvingen met de werkelijke capaciteiten van de bestaande installaties in Europa leidde tot volgende afbakening van het werkgebied van deze studie:

 • het gieten van ferromaterialen, zoals lamellair gietijzer, smeedbaar en nodulair ijzer en staal
 • het gieten van non-ferromaterialen, zoals aluminium, magnesium, koper, zink, lood en de bijbehorende legeringen.

Smederijen vallen buiten het bestek van dit document, omdat er geen Europese smederijen zijn gerapporteerd met omstandigheden zoals beschreven in bijlage I, punt 2.3, onder b). Om capaciteitsredenen vallen gieterijen voor cadmium, titanium en edele metalen, ambachtelijk gietwerk en het gieten van klokken buiten het bestek van dit document. Continugieten (van platen) werd reeds behandeld in de BREF-documenten inzake de productie van ijzer en staal en de non-ferrometaalindustrie en is dan ook niet opgenomen in dit document. Voor non-ferrometalen wordt er in dit document van uitgegaan dat het proces begint met het smelten van blokken en intern schrootafval of met vloeibaar metaal.

Volgende stappen van het gietproces komen aan bod:

 • maken van het model
 • opslaan en behandelen van de grondstoffen
 • smelten en smeltbehandeling
 • vervaardigen van de gietvorm en de kern, en vormtechnieken
 • gieten en koelen
 • uitbreken
 • afwerken
 • hittebehandeling

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 124 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 13891 Kb - 397 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Het smelten van ferrometalen: 20.2.3.3°
 • Het smelten, met inbegrip van het legeren, van lood en cadmium: 20.2.4.a)3°
 • Het smelten, met inbegrip van het legeren, van andere non-ferrometalen: 20.2.4.b)3°
 • Smeden met hamers: 29.5.1

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Kick-off Meeting BREF SF 26/09/2019 - 13:34
BREF SF call for initial positions 24/01/2019 - 17:45