26/09/2019

Kick-off Meeting BREF SF

gieterijen
Terug naar artikeloverzicht

Van 17 tot 20 september 2019 vond de Kick-off Meeting (KoM) van de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF Smitheries & Foundries plaats in Sevilla.

Tijdens deze KoM werden de initiële posities van de TWG-leden besproken. De vergadering resulteerde in het bereiken van overeenstemming over onder andere het toepassingsgebied, de Key Environmental Issues (KEIs) en de dataverzameling. In een volgende fase dienen lidstaten een selectie te maken van well-performing plants (begin februari 2020), die via de door het EIPPCB opgestelde vragenlijsten zullen bijdragen aan de dataverzameling (voorzien vanaf maart 2020).

Indien u meer informatie wenst over de resultaten van deze startvergadering of over de herziening van de BREF SF in het algemeen, dan kan u contact opnemen met Adriaan Pelckmans