Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies over de milieutechnieken die aangewend kunnen worden in de gieterijen. Gieterijen zijn bedrijven die metalen producten vervaardigen door wat men noemt “vloeibare vormgeving”. De belangrijkste milieuproblemen die daarmee gepaard gaan, situeren zich op gebied van stof en CO-emissies ten gevolge van het smeltproces.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2000.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.