BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Afsluitsysteem voor processtappen met grote geluidsproductie zoals het uitschudrooster
BBT
Europese BREF
Afvalwatertypes gescheiden houden naargelang hun samenstelling en belasting
BBT
Europese BREF
Afzonderlijke opslag van aangeleverde materialen, volgens materiaaltype en -kwaliteit, om kwaliteitsverlies en risico's te vermijden
BBT
Europese BREF
Afzonderlijke opslag van reststoffen en afvalstoffen om hergebruik, recyclage en verwijdering mogelijk te maken
BBT
Europese BREF
Algemene geluidsbeperkende maatregelen
BBT
Europese BREF
Automatische sturing van oven en branders voor oven voor warmtebehandeling
BBT
Europese BREF
Behandeling van de afgassen van cold-box kernproductie d.m.v.: adsorptie op actieve kool, verbranding, chemische wasser en biofilter
BBT
Europese BREF
Beperking van de 'blast-off' periodes door continu werking of 'long-campaign' werking
BBT
Europese BREF
Beperking van de emissie in overeenstemming met de aangegeven emissieniveaus en indien nodig opvang van het ovengas, waarbij de opvang wordt geoptimaliseerd over de ganse werkingscyclus en droge ontstoffing
BBT
Europese BREF
Beperking van de hoeveelheid te storten zand, door toepassen van een strategie van regeneratie en hergebruik: te gebruiken technieken aangegeven per zandtype (5.4)
BBT
Europese BREF
Beperking van de vorming van slak door maatregelen in de procesvoering
BBT
Europese BREF
Beperking van diffuse emissies van puntbronnen, zoals ovens bij openen en gieten. Optimalisatie van de opvang en behandeling van deze afgassen, met behulp van aangegeven maatregelen (§5.1). Voorrang aan rookgasopvang het dichtst bij de bron
BBT
Europese BREF
Beperking van het gebruik van koelsmeermiddel en water voor HPDC-vormen, m.b.v.aangegeven maatregelen
BBT
Europese BREF
Beperking van verbruik van binders en harsen en van zandverlies door processturing i.e. manuele of automatische sturing van de menger. Elektronische opslag van productie parameters voor serieproductie met veelvuldige wijziging van de productieparamet...
BBT
Europese BREF
Betrouwbare en efficiënte procescontrole om de smelttijd en behandelingstijd te beperken
BBT
Europese BREF
Droge rookgasreiniging
BBT
Europese BREF
Efficiënte opvang van ovengas bij kantelen van de oven, met afvoer door een schouw, rekening houdend met de aangegeven emissieniveaus
BBT
Europese BREF
Evaluatie van de mogelijkheid om warmte te hergebruiken en implementatie van warmterecuperatie indien mogelijk
BBT
Europese BREF
Evaluatie van de mogelijkheid om warmte te hergebruiken van warmhoudovens in duplex-configuratie en implementatie van warmterecuperatie indien mogelijk
BBT
Europese BREF
Gebruik 2 rijen blaasgaten voor invoer van verbrandingslucht
BBT
Europese BREF
Gebruik van afzuiging van ovengas via kap, lip of deksel op elke oven en maximalisatie van de opvang gedurende de ganse werkingscyclus
BBT
Europese BREF
Gebruik van alcohol-gedragen coatings
BBT
Europese BREF
Gebruik van alle noodzakelijke maatregelen om verontreiniging bij stopzetting van de activiteiten te voorkomen; ondermeer: beperking van risico's en kosten door nauwkeurig ontwerp; verbeterprogrammas; stopzettinggsplan
BBT
Europese BREF
Gebruik van een combinatie van maatregelen ter voorkoming van diffuse emissies bij op- en overslag en gebruik van grondstoffen, zoals opgelijst in §5.1 en § 4.5.1.1.
BBT
Europese BREF
Gebruik van een milieubeheersysteem, de aard en omvang van het systeem hangt af van de installatie en de grootte van de mogelijke milieu-impact
BBT
Europese BREF
Gebruik van een mobiele of vaste impeller unit met Ar/Cl2 of N2/Cl2 gas
BBT
Europese BREF
Gebruik van herbruikbare verpakkingen
BBT
Europese BREF
Gebruik van middenfrequente spanning, en bij installatie van een nieuwe oven alle normaalfrequente ovens omschakelen naar middenfrequent
BBT
Europese BREF
Gebruik van natte wasser voor installaties die smelten met basische slak
BBT
Europese BREF
Gebruik van schone brandstoffen (aardgas of zwavelarme stookolie) in ovens voor warmtebehandeling
BBT
Europese BREF
Gebruik van SO2 als afdekgas of beperking van SF6-verbruik en -emissies
BBT
Europese BREF
Gebruik van SO2 als afdekgas of vervanging van SF6 door SO2
BBT
Europese BREF
Gebruik van solventen op aromatische of plantaardige (d.w.z. niet-aromatische) basis
BBT
Europese BREF
Gebruik van water-gedragen coatings en vervanging van alcohol-gedragen coatings voor coaten van vormen en kernen
BBT
Europese BREF
Gebruik van water-gedragen of alcohol-gedragen coatings voor coaten van vormen en kernen
BBT (vgtg)
Europese BREF
Gebruik van zuurstof aangerijkte verbrandingslucht, op continue of intermitterende basis
BBT
Europese BREF
Het teruggewonnen zand van ontkerning beschikbaar maken voor hergebruik
BBT
Europese BREF
Interne recyclage van schoon schroot
BBT
Europese BREF
Koeling van ovengassen en ontstoffing met een doekenfilter
BBT
Europese BREF
Maatregelen ter optimalisatie van de smeltopbrengst
BBT
Europese BREF
Maatregelen van goede gebruikspraktijk: proces controle en opvang van afgassen
BBT
Europese BREF
Maatregelen van goede smeltpraktijk - Elektrische inductieoven voor staal en gietijzer
BBT
Europese BREF
Maatregelen van goede smeltpraktijk - Koepeloven voor gietijzer
BBT
Europese BREF
Monitoring van de kwaliteit en samenstelling van het geregenereerd zand
BBT
Europese BREF
Naverbranding van ovengas in schacht van koude wind koepelovens, indien de gassen autotherm branden, met herwinning van warmte voor intern gebruik
BBT
Europese BREF
Omkasten van giet- en afkoellijnen en toepassing van afzuiging voor seriegietlijnen
BBT
Europese BREF
Omkasten van het uitschudrooster en behandeling van het afgas met natte of droge ontstoffing
BBT
Europese BREF
Omkasten van unit operations van zandmakerij en ontstoffing van het afgas. Als lokale markt bestaat, afzet van opgevangen stof voor extern hergebruik.
BBT
Europese BREF
Omkasting van de ontkern-unit en behandeling van de afgassen met behulp van natte of droge ontstoffing
BBT
Europese BREF
Ontwikkelen en opzetten van een strategie voor preventie van geluidshinder, met algemene en brongerichte maatregelen
BBT
Europese BREF