08/03/2022

Eerste draft BREF SF beschikbaar

foundry
Terug naar artikeloverzicht

De eerste draft van de BREF Smitheries and Foundries Industry (SF) is beschikbaar. Het integrale document (D1 (02.2022)), inclusief voorstel van BBT-conclusies, is terug te vinden via https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.
De leden van de technische werkgroep (TWG) kunnen tot 15 april 2022 hun opmerkingen overmaken aan het IPPC Bureau.

In nauwe samenwerking met de afdeling GOP bereidt het BBT-kenniscentrum de opmerkingen namens de lidstaat België voor. In dit kader wordt op 18/03/2022 een overleg met de betrokken milieuadministraties en sectorverantwoordelijken voorzien.

Indien u meer informatie wenst over de BREF SF of opmerkingen hebt bij de draft, kan u contact opnemen met Adriaan Pelckmans