19/03/2024

Finale draft BREF Smitheries & Foundries beschikbaar

gieterij
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de herwerkte BREF SF (Smitheries and Foundries Industry) werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry.

Op de bijeenkomst van het Artikel 13 Forum (29-30/04/2024) zal een advies gegeven worden over de voorgestelde inhoud van deze BREF en de BBT-conclusies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.