BBT voor metaalbewerking

metaalbewerking
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie bevat een BBT-analyse van het overgrote deel van de metaalsector. Ze is gericht op de bedrijven waarin metalen mechanische bewerkingen ondergaan, meerbepaald de productie van metaal- en elektrotechnische producten. Het gieten en het elektrolytisch behandelen, chemisch behandelen en ontvetten van metalen oppervlakken komen in principe niet aan bod, omdat deze activiteiten reeds in een vorige BBT-studie uitvoerig beschreven werden. Ook de productie en de eerste verwerking van de metalen worden niet bekeken.

Het rapport onderzoekt milieuvriendelijke technieken, technologieën en organisatorische maatregelen die in een metaalverwerkend bedrijf voorzien zijn of geïmplementeerd kunnen worden ter voorkoming of beperking van milieuhinder. Vervolgens worden daaruit de Beste Beschikbare Technieken geselecteerd. In deze sector wordt bijzondere aandacht besteed aan het milieu-compartiment lucht.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot maart 2004.