31/05/2021

Data assessment workshop BREF SF

gieterij
Terug naar artikeloverzicht

In het kader van de herziening van de BREF SF werden Well Performing Installations (WPI) GPBV-bedrijven gericht bevraagd aan de hand van een vragenlijst (Q) met het oog op het verzamelen van data en achtergrondinformatie voor Key Environmental Issues (KEI).

Het EIPPCB heeft vervolgens een eerste analyse uitgevoerd op basis van de aangeleverde data. Tijdens de (online) workshop data assessment op 29-30/4/21 werd door het EIPPCB de gevolgde werkwijze en eerste analyseresultaten voorgesteld aan de leden TWG. Eventuele hiaten en onduidelijkheden in specifieke Q's werden bediscussieerd en zullen vervolgens meegenomen worden bij de update van de Q's en verdere data-analyse.

Meer informatie kan u bekomen door contact op te nemen met Adriaan Pelckmans.