BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)

chemische industrie
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies

De BREF Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) omvat de behandeling en het beheer van afgassen in de chemiesector en is een nieuwe BREF die is opgesteld onder de Richtlijn Industriële Emissies. De BREF WGC is van toepassing op alle chemische installaties die onder bijlage I.4 vallen van deze Richtlijn vallen, zijnde alle productieprocessen die zijn opgenomen in de categorieën van activiteiten in de punten 4.1 tot en met 4.6 van bijlage I, tenzij specifiek uitgesloten.

Zowel individuele als gecombineerde afvalgasstromen komen aan bod in deze BREF, zowel voor wat betreft diffuse emissies als geleide emissies (met uitzondering van processen waarvoor BBT-GMPN's zijn vastgesteld in de BREF LVOC). Verder beschouwt deze BREF ook emissies van opslag, overdracht en behandeling van materialen direct gelinkt aan chemische productieprocessen.

De BREF WGC formuleert vooreerst algemene BBT-conclusies inzake het milieubeheerssysteem, andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC), geleide emissies naar lucht (o.a. algemene technieken, monitoring en BBT-GEN) en diffuse VOS-emissies naar lucht (o.a. beheerssysteem, monitoring, preventieve maatregelen en BBT-GEN). Daarnaast bevat deze BREF een aantal aanvullende BBT-conclusies voor specifieke productieprocessen, met name de productie van polymeren (polyolefinen, polyvinylchloride (PVC), synthetische rubbers en viscose met CS2. Ook zijn er in deze BREF aanvullende BBT-conclusies terug te vinden voor chemische processen die binnen de scope van de BREF vallen en die gebruik maken van procesfornuizen / verhitters met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minstens 1 MW.