BREF-studie afgasbehandeling in de chemische sector

Terug naar filteroverzicht

Dit is een nieuwe studie in opmaak.

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Scope

De BREF Waste Gas Treatment in the Chemial Sector (WGC) is een nieuwe BREF die wordt opgesteld onder de Richtlijn Industriële Emissies. Hij zal van toepassing zijn op de gehele chemische sector, en zich vooral zal focussen op geleide emissies naar de lucht.  De precieze scope van de BREF en de relatie met de andere chemische BREFs is nog niet eenduidig vastgelegd. Dit vormt onderwerp van verdere discussies binnen de technische werkgroep.