BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)

Terug naar filteroverzicht

Dit is een nieuwe studie in opmaak.

De laatste stand van zaken over de herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau of via het gerelateerde nieuws onderaan deze pagina.
Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Scope

De BREF Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) is een nieuwe BREF die wordt opgesteld onder de Richtlijn Industriële Emissies. Deze BREF is van toepassing op alle chemische installaties die onder de RIE-bijlage I.4 vallen, tenzij specifiek uitgesloten. Zo wordt bijvoorbeeld een beperkt aantal processen voor grote hoeveelheden anorganische-chemische producten uitgesloten. De scope omvat zowel individuele als gecombineerde afvalgasstromen, geleide emissies (met uitzondering van processen waarvoor BBT-GMPN's zijn vastgesteld in de BREF LVOC) als diffuse emissies, alsook emissies van opslag, overdracht en behandeling van materialen direct gelinkt aan chemische productieprocessen.