10/02/2017

BREF WGC: call for initial positions

afgasbehandeling
Terug naar artikeloverzicht

De leden van de Technische WerkGroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de opmaak van de BREF WGC (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector). Dit is een nieuwe BREF die van toepassing is op de chemische industrie, en zich vooral zal focussen op geleide emissies naar lucht.

Standpunten over scope, aanpak en aandachtspunten, kunnen tot 10 maart 2017 overgemaakt worden aan het IPPC Bureau . In opdracht van en in samenwerking met LNE-AMV bereidt het BBT-kenniscentrum het Vlaams / Belgische initieel standpunt voor.

Indien u meer informatie wenst over de  call for expression of initial positions of over de opmaak van de BREF WGC dan kan u steeds contact opnemen met An Derden of Diane Huybrechts .