BBT voor de sector organische bulkchemie

bulkchemie
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bestudeert de lozingen van bedrijfsafvalwater van de sector organische bulkchemie in oppervlaktewateren en openbare rioleringen en selecteert de Beste Beschikbare Technieken om enerzijds de hoeveelheid en de verontreinigingsgraad van het afvalwater te beperken en anderzijds het afvalwater te behandelen. De studie geeft een overzicht van de BBT-gerelateerde emissieniveaus voor de sector organische bulkchemie, als input voor het bepalen van lozingsvoorwaarden, en geeft verder aanbevelingen voor bijkomend onderzoek.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot maart 2009.