23/03/2022

Finale draft BREF Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector beschikbaar

factory
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de BREF WGC is beschikbaar via https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/WGC_Final_Draft_09Mar2022-B-W-Watermark.pdf (maart 2022).

Het Europese IPPC Bureau heeft hierin ondermeer de conclusies verwerkt van de 7 online Final Meeting sessies (15 juni - 2 juli 2022). Verder zijn in de finale draft ook de resultaten terug te vinden van de analyse van de split views geformuleerd door de TWG-leden (2 split views vanwege MS BELGIUM geformuleerd en (deels) aanvaard) en zijn ook aanbevelingen voor verder onderzoek en aandachtspunten voor de volgende herziening van de BREF WGC opgenomen.

De finale draft van de BREF WGC zal op 10&11/05/2022 voorgelegd worden aan de leden van het IED Article 13 Forum voor advies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.