24/04/2018

BREF WGC: scope vastgelegd

afgasbehandeling
Terug naar artikeloverzicht

Na de kick-of meeting in september 2017, organiseerde het Europees IPPC Bureau in maart 2018 een interim meeting van de technische werkgroep, waarin o.a. de scope van de BREF WGC (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector) finaal werd vastgelegd.

Deze nieuwe BREF is van toepassing op alle chemische installaties die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen, tenzij specifiek uitgesloten. Zowel individuele als gecombineerde afvalgasstromen vallen onder de scope van de BREF. Naast geleide emissies, met uitzondering van de processen waarvoor met de BBT geassocieerde prestatieniveaus zijn vastgesteld in de BREF LVOC, gaat de aandacht ook naar diffuse emissies van processen die binnen de scope van de BREF WGC vallen, inclusief emissies afkomstig van opslag, overdracht en behandeling van materialen die direct gelinkt zijn aan chemische productieprocessen.

Voor meer details over de scope en de geplande acties in het kader van de dataverzameling via vragenlijsten bij individuele GPBV-chemische installaties kan u steeds contact opnemen met An Derden of Diane Huybrechts.