16/12/2022

BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector gepubliceerd

chemische industrie
Terug naar artikeloverzicht

De BBT-conclusies van de BREF Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 12/12/2022. Het besluit in het Publicatieblad is te raadplegen via deze link.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de behandeling en het beheer van afgassen in de chemiesector en zijn van toepassing op alle chemische installaties die onder bijlage I.4 vallen van deze Richtlijn vallen, zijnde alle productieprocessen die zijn opgenomen in de categorieën van activiteiten in de punten 4.1 tot en met 4.6 van bijlage I, tenzij specifiek uitgesloten.

De BREF WGC formuleert vooreerst algemene BBT-conclusies inzake het milieubeheerssysteem, andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC), geleide emissies naar lucht (o.a. algemene technieken, monitoring en BBT-GEN) en diffuse VOS-emissies naar lucht (o.a. beheerssysteem, monitoring, preventieve maatregelen en BBT-GEN). Daarnaast bevat deze BREF een aantal aanvullende BBT-conclusies voor specifieke productieprocessen, met name de productie van polymeren (polyolefinen, polyvinylchloride (PVC), synthetische rubbers en viscose met CS2. Ook zijn er in deze BREF aanvullende BBT-conclusies terug te vinden voor chemische processen die binnen de scope van de BREF vallen en die gebruik maken van procesfornuizen / verhitters met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minstens 1 MW.

De vergunningen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) met een relevante GPBV-installatie zullen binnen de 2 jaar na de publicatiedatum worden geëvalueerd conform het meerjarenprogramma (MJP) voor de algemene evaluaties. Het MJP zal ten laatste 2 maanden na de publicatiedatum van de BBT-conclusies worden geüpdatet en kan geraadpleegd worden via deze link.