Ecofest

Terug naar filteroverzicht

Contact

F. Coosemansstraat, 145
2600
Antwerpen
0473 68 26 80
info@ecofest.be
https://www.ecofest.be/

Omschrijving activiteiten

Ecofest ondersteunt organisaties en bedrijven bij het uitwerken van duurzame maatregelen:
- We analyseren de huidige stand van zaken door middel van onze Ecoscan
- We werken een traject uit van oplossingen
- We linken onze klanten aan innovatieve dienstverleners en leveranciers

Producten en diensten

Extra info

De eerste stap hierin is onze Ecoscan: via deze Ecofest-checklist geven we gericht advies over het vermijden, hergebruiken en recycleren van materialen en afval. Een diagnose ter plekke en aanbevelingen nadien zijn een eerste stap naar concrete maatregelen en initiatieven. Onze focus ligt op circulariteit en afvalbeheer. We kaderen onze adviesverlening binnen de internationaal erkende circulaire businessmodellen, gaande van ‘circulaire input’ tot ‘product as a service’.

Ecofest is een organisatie van denkers en doeners, met 18 jaar ervaring binnen hospitality en overheden. Een belangrijk onderdeel van onze werking is daarom kennisdeling. Zo werkten we mee aan het OVAM-initiatief ‘de Groenevent’ en beheren we een open-source kennisbank op onze website. Daarnaast wordt er via onze lezingen stilgestaan bij de praktische, theoretische en wettelijke aspecten van duurzaamheid. Tijdens onze workshops gaan we op zoek naar concrete acties om organisaties en bedrijven te verduurzamen. Deze acties worden bedacht, gerangschikt en toebedeeld zodat er na de workshop een gedragen actieplan op tafel ligt.

De verduurzaming van jouw organisatie zal een kickstart krijgen door een verandering in mindset en gedrag. Wij werken hierbij steeds op een systematische manier, gesteund door het 4E – model™. We structuren onze interventies op basis van de 4 kernbegrippen: enable, encourage, engage en exemplify.

Daarnaast werken wij met de techniek nudging: het geven van kleine, effectieve duwtjes in de goede richting. Hierbij beperken wij de vrijheid van jouw bezoeker of medewerker niet. Zo maken wij duurzaamheid toegankelijk en werkbaar. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness van Thaler en Sunstein is onze bijbel.