Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA)

Bij Ministerieel Besluit (MB) wordt het Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA) vastgesteld. Het besluit met de inhoudstabel wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De methoden, opgenomen in de voormelde inhoudstabel van het meest recente MB houdende vaststelling van het CMA, moeten steeds toegepast worden, tenzij specifiek vermeld in het besluit.

De rubriek ontwerpmethoden bevat procedures ter info en worden slechts definitief na publicatie van het MB houdende vaststelling van het CMA in het Belgisch Staatsblad.

 

COMPENDIUM VOOR MONSTERNEMING EN ANALYSE (CMA)
IN UITVOERING VAN HET MATERIALENDECREET EN HET BODEMDECREET
MINISTERIEEL GOEDGEKEURDE VERSIE OVERZICHT WIJZIGINGEN BELGISCH STAATSBLAD
versie van 10 september 2002 Inhoudsopgave 27/09/2002
versie van 27 februari 2006 CMA updates 07/04/2006
versie van 14 mei 2007  CMA updates 06/07/2007
versie van 11 januari 2008 CMA updates 29/02/2008
versie van 16 januari 2009 CMA updates 23/02/2009
versie van 12 januari 2010 CMA updates 25/01/2010
versie van 07 januari 2011 CMA updates 20/01/2011
versie van 18 januari 2012 CMA updates 27/01/2012
versie van 19 februari 2013 CMA updates 13/03/2013
versie van 10 maart 2014 CMA updates 03/04/2014
versie van 29 januari 2015 CMA updates 18/02/2015
versie van 4 maart 2016 CMA updates 25/03/2016
versie van 10 januari 2017 CMA updates 28/02/2017
ONTWERPMETHODEN    
wijzigingen t.o.v. Ministrieel goedgekeurde versie van 10 januari 2017 CMA updates