Onderzoeksrapporten

Studies uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

 

TITEL DATUM

Bepalen van de totale meetonzekerheid voor de parameters pH en organische C in bodem (inclusief monstername)
C. Vanhoof, J. De Wit, E. Poelmans, W. Wouters, K. Tirez

mei 2012

Bepalen van de totale meetonzekerheid voor de parameters pH en organische C in bodem (inclusief monstername)
C. Vanhoof, J. De Wit, E. Poelmans, W. Wouters, K. Tirez

apr 2011

Vergelijkende metingen van pH in bodem
C. Vanhoof, H. Van den Broeck, S. Hofman, Groep AN, K. Tirez

nov 2009

Gelijkwaardigheid van verschillende analysemethoden voor de bepaling van organische koolstof in bodem
H. Van den Broeck, J. Patyn, V. Hermans, R. Van Cleuvenbergen

dec 2007

Bepaling van pH in bodem
C. Vanhoof, B. Van Hasselt, K. Duyssens en K. Tirez

feb 2007

Bepaling van het organische koolstofgehalte in bodem
C. Vanhoof, K. Duyssens en K. Tirez

okt 2006