Code van goede praktijk

Onderstaande Codes van Goede Praktijk werden opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) als referentielaboratorium in opdracht van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Omgeving en werden goedgekeurd door de bevoegde afdeling:
 

Elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen

Deze Code van Goede Praktijk beschrijft de richtlijnen voor de installatie, het onderhoud en controle van elektromagnetische (EM) debietmeters voor afvalwater.


Debietmeting van afvalwater in open systemen

Deze Code van Goede Praktijk en bijlagen beschrijven de richtlijnen voor de installatie, het onderhoud en de controle van een open controle-inrichting voor debietmeting van afvalwater. Deze code van goede praktijk treedt vanaf 1 mei 2019 in werking.
 

Code van goede praktijk voor de goedkeuring van de methode voor de zelfcontrole van water door de exploitant

Deze code van goede praktijk beschrijft de werkwijze om de goedkeuring van de methode voor zelfcontrole door de exploitant op een uniforme wijze te laten verlopen. De goedkeuring van de methode volgens deze code van goede praktijk is een verplichting volgens titel II van het VLAREM. Deze code van goede praktijk treedt vanaf 1 februari 2019 in werking.
 

Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van meetinrichtingen voor opgepompt grondwater

Deze Code van Goede Praktijk beschrijft de richtlijnen voor de installatie, een aantal periodieke controles en het onderhoud van een meetinrichting voor debietmeting van opgepompt grondwater.

Code van goede praktijk voor de goedkeuring van de methode voor de zelfcontrole van debiet door de exploitant

Deze Code van Goede Praktijk beschrijft de werkwijze om de goedkeuring van de methode voor zelfcontrole door de exploitant op een uniforme wijze te laten verlopen. Specifieke aandachtspunten zijn de toe te passen meetmethodes en de kwaliteitscontroles. Deze code van goede praktijk treedt vanaf 1 april 2021 in werking.