Ringtesten en technische proeven in het kader van erkenningsaanvragen en als kwaliteitscontrole

VITO organiseert jaarlijks ringtesten en technische proeven in opdracht van Vlaamse overheidsinstanties zoals het departement Omgeving, OVAM, VLM.  Een ringtest is een interlaboratoriumstudie waarbij een groep deelnemers een zelfde monster of reeks monsters ontvangt. Aan de hand van de gerapporteerde analyseresultaten wordt de technische performantie van elke deelnemer beoordeeld. Deze ringtesten en technische proeven worden ingericht om een uniforme kwaliteitscontrole uit te voeren van de voor milieu-analyses erkende laboratoria. De beoordelingen of een laboratorium voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of gebruikseisen voor de erkenning worden ondermeer gebaseerd op deze ringtesten en technische proeven. Vrijwillige deelname buiten de erkenning is meestal ook mogelijk. De deelnemers krijgen hiermee een instrument in handen om de kwaliteit van hun analyses te borgen. De ringtesten en technische proeven zijn tevens nuttig voor het signaleren van algemene methodologische problemen bij de erkende laboratoria.

De organisatie van de ringtesten en technische proeven vindt plaats in de volgende (milieu-)compartimenten: water (afval-, drink-,  grond-, oppervlaktewater), bodem (bodem, grondwater, uitgegraven grond, waterbodem),  afvalstoffen, secundaire grondstoffen, compost, dierlijk afval, mest en veevoeder, lucht. Binnen deze compartimenten komen de meest relevante van genormeerde organische, anorganische en (micro)biologische parameters aan bod. In de linkerkolom kan u meer informatie vinden over de verschillende ringtesten en technische proeven voor een bepaald jaar.

Voor meer informatie:

Hilde Van den Broeck
ringtest@vito.be
Tel. + 32 14 33 59 25