Onderzoekstaken en -rapporten

VITO, als referentielaboratorium, ondersteunt de Vlaamse overheid bij het waarborgen van de kwaliteit van milieuanalyses. Jaarlijks worden in opdracht van het Departement Omgeving onderzoekstaken uitgevoerd voor de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van nieuwe analyse- en meetmethoden, wat resulteert in bijgewerkte of nieuwe compendiummethoden. De onderzoeksresultaten worden samengevat in een onderzoeksrapport en/of gepresenteerd tijdens de verschillende werkgroepen.

  TITEL DATUM
CHLOOR Validatie van de bemonstering en analyse van chloor volgens EPA method 26 en VDI 3488 Blatt 2
W. Swaans, E. Damen, R. Brabers, W. Aerts
aug 2004
Validatie van de bemonstering en analyse van chloor volgens EPA method 26 en gemodificeerde methode (vervolg)
W. Swaans, E. Damen, R. De Fré
jan 2005
Test van de compendiummethode voor chloor in aanwezigheid van CO2
W. Swaans, R. De Fré, G. Otten, W. Aerts, B. Bayens, A. Cluyts, E. Damen
okt 2009
CO Equivalentie van CO meting met de referentiemethode en bepaling van de meetonzekerheid volgens prEN 15058
W. Swaans, R. De Fré, R. Brabers
apr 2006
DIOLEN De kwantitatieve bepaling van op XAD-7 geadsorbeerde DIOLEN met GC-FID
M. Spruyt, D. Poelmans, L. Verbeke
apr 2005
FENOL Validatie van de bemonstering van fenol in water en analyse met de 4-amino-antipyrine-methode
W. Swaans, R. Brabers, W. Aerts
okt 2003
FLUORIDE Validatie van de generatie en bemonstering met aansluitende analyse van fluoride volgens NBN T95-501
W. Swaans, E. Damen, R. De Fré
aug 2005
FORMALDEHYDE Validatie van de bemonstering van formaldehyde volgens EPA-methode 0011 en aansluitende HPLC-analysemethode (DNPH-methode)
W. Swaans, R. Brabers, R. Mannaerts, A. Borburgh
okt 2003
Validatie van de bemonstering en spectrofotometrische analyse van formaldehyde volgens EPA methode 316
W. Swaans, R. Brabers, W. Aerts
nov 2003
Validatie meetmethode formaldehyde
W. Swaans, G. Lenaers, G. Otten, B. Baeyens, R. Brabers, W. Aerts, G. Vanermen, C. Vanhoof, E. Poelmans, A. Cluyts, M. Schroeven
mei 2022
MEETGASKOELERS Richtlijnen voor omgang met meetgaskoelers bij de meting van NO2 en SO2 in vochtig afgas
W. Swaans, R. Brabers, G. Lenaers, B. Baeyens, W. Aerts
feb 2018
NH3 Validatie van een meetmethode voor NH3 in emissies
W. Swaans, R. De Fré, G. Otten E. Damen, J. Daems, W. Aerts, N. Moonen 
aug 2007
NOx Equivalentietesten van NO/NO2-meting met NDIR/NDUV met de referentiemethode volgens EN 14792 met chemiluminescentie
W. Swaans, R. De Fré, R. Brabers, E. Damen 
jun 2006
PERCHLOORETHYLEEN Ontwikkeling van een meetmethode om de concentratie van PER (tetrachlooretheen) in de lucht te bepalen voor textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel
F. Sleeuwaert, B. Baeyens, W. Aerts, G. Lenaers en R. Brabers
dec 2014
PFAS Overzicht van PFAS metingen in zwevend stof en deposities aan de kust 
P. Berghmans, J. Peters
jun 2023
SO2 Equivalentietesten van de SO2 meting in emissies (NDUV) met de referentiemethode EN 14791
F. Maes, R. De Fré, D. Poelmans, W. Swaans
2006
SO3, H2S04 en SO2

Meetproblematiek SO2, SO3 en H2SO4  
W. Swaans, G. Lenaers, R. Brabers, B. Baeyens, W. Aerts, J. Daems, N. Moonen, A. Cluyts, C. Vanhoof

jul 2023
STOFHINDER Meetmethode voor potentiële stofhinder
W. Swaans, R. De Fré, M. Van Poppel, J. Daems, B. Baeyens, P. Jannis, G. Borgmans 
okt 2006
TRICHLOORAMINE Validatieverslag van de meetmethode van trichlooramine in zwembadlucht
W. Swaans, M. Spruyt, W. Aerts, A. Cluyts, D. Poelmans, G. Lenaers 
feb 2015
VOS Ontwikkeling van meetmethodieken voor de kwantificatie van vluchtige organische stoffen
R. De Fré, F. Sleeuwaert, M. Wevers
mei 1997
Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actief kool geadsorbeerde Vluchtige Organische Stoffen met GC-MS
F. Geyskens, M. Spruyt, J. Lauwers, G. Lenaers
okt 2018
Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde Vluchtige Organische Stoffen met GC-MS
F. Geyskens, M. Spruyt, J. Lauwers, G. Lenaers
okt 2018
WATER Compendium lucht: Bepaling van water in gasstromen
W. Swaans, R. Brabers, R. De Fré 
dec 1998
Conformiteit van de waterbepaling in gasstromen door condensatie/adsorptie op silicagel met de EN 14790 en validatie van de dauwpuntsmonitor M&C Optica
W. Swaans, R. Brabers, R. De Fré 
jun 2006