Informatiebundels

Ringtesten

VITO coördineert jaarlijks ringtesten in opdracht van Vlaamse overheidsinstanties zoals het departement Omgeving, OVAM en VLM. Deelname is verplicht voor laboratoria die door de bevoegde overheid erkend zijn of erkend wensen te worden. Niet-erkende laboratoria kunnen op vrijwillige basis deelnemen.

Technische proeven

Voor monsternemingen (incl. metingen ter plaatse) en voor beproevingen, metingen en analyses waarvoor (nog) geen ringtest kan aangeboden worden, bv. om technische redenen of wegens onvoldoende deelnemers, wordt door VITO een controle door middel van een technische proef voorzien. De technische proeven worden in opdracht van Vlaamse overheidsinstanties  zoals OVAM en het departement Omgeving georganiseerd. Deelname is verplicht voor laboratoria die door de bevoegde overheid erkend zijn of erkend wensen te worden. Niet erkende laboratoria kunnen op vrijwillige basis deelnemen.

Volgens hoofdstuk 2 van bijlage 10 van het VLAREL kan een technische proef bestaan uit een of meer van de volgende mogelijkheden:

  • het door VITO bijwonen van een typische monsterneming, waarbij aan het laboratorium gevraagd wordt om specifieke aspecten van de uitvoering te demonstreren;
  • het deelnemen aan een door VITO georganiseerde meting;
  • het door VITO bijwonen van een typische meting, waarbij aan het laboratorium gevraagd wordt om specifieke aspecten van de uitvoering te demonstreren;
  • een documentaire controle door VITO van de inhoud van de rapporten;
  • een controle door VITO van de gehanteerde berekenings- en rapportagewijze;
  • het uitvoeren van een meting op een door VITO aangeboden proefobject;
  • een documentaire controle door VITO van het validatiedossier en de berekende meetonzekerheid, opgesteld door het laboratorium;
  • het deelnemen aan een multiplechoice-examen, georganiseerd door VITO.