Onderzoekstaken en -rapporten

VITO, als referentielaboratorium, ondersteunt de Vlaamse overheid bij het waarborgen van de kwaliteit van milieuanalyses. Jaarlijks worden in opdracht van het Departement Omgeving onderzoekstaken uitgevoerd voor de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van nieuwe analyse- en meetmethoden, wat resulteert in bijgewerkte of nieuwe compendiummethoden. De onderzoeksresultaten worden samengevat in een onderzoeksrapport en/of gepresenteerd tijdens de verschillende werkgroepen.

 

TITEL DATUM
Update terminologie VLAREM parameters en aanvulling prestatiekenmerken – partim anorganische parameters
C. Vanhoof, K. Tirez
jan 2022
Proefronde CZV voor kleinschalige gesloten buis methode bij hoge chloride gehaltes – deel 2
C. Vanhoof, K. Tirez
dec 2019
Op weg naar één multi-elementbepaling binnen 3 minuten met Triple Quadrupole ICP-MS ? 
Kristof Tirez, Filip Beutels, Wilfried Brusten
maa 2019
Proefronde CZV voor kleinschalige gesloten buis methode bij hoge chloride gehaltes
C. Vanhoof, J. De Wit en K. Tirez
jan 2019
Bepaling van Hg met ICP-MS
C. Vanhoof,  F. Beutels, K. Duyssens, J. De Wit, K. Tirez en J. Annys (VMM)
mei 2018
Oppuntstelling en validatie van een bepalingsmethode voor formaldehyde in water
G. Vanermen, E. Poelmans, L. Smets
feb 2017
Definiëren van de randvoorwaarden voor de bepaling van totaal N in afvalwater
C. Vanhoof, E. Poelmans en K. Tirez
jan 2017
Alternatief voor CZV?CZV, een relikwie uit vorig millennium?
K. Tirez
dec 2016
Rapportagegrenzen voor afval-, grond- en oppervlaktewater in het kader van de erkenningen – innovatieve ICP-MS methodes
K. Tirez, F. Beutels, K. Duyssens, W. Brusten, C. Vanhoof
dec 2015
Specifieke bepaling van surfactanten met accurate massa LC-MS: Validatie, interlaboratoriumvergelijking en monitoring
G. Vanermen, B. Noten, J. Lievens
okt 2015
Bepaling van fenolindex en cyaniden
C. Vanhoof, A. Cluyts, E. Poelmans en K. Tirez
feb 2015
Vastleggen rapportagegrenzen voor afval-, grond- en oppervlaktewater in het kader van de erkenningen
K. Tirez, F. Beutels, K. Duyssens, W. Brusten, W. Wouters, C. Vanhoof en G. Vanermen
maa 2015
Bepaling van Hg in afvalwater
C. Vanhoof, K. Duyssens, W. Wouters en K. Tirez
feb 2014
Vereenvoudiging en automatisatie van de ontsluiting van elementen in water
C. Vanhoof, F. Beutels, K. Duyssens, W. Wouters en K. Tirez
feb 2014
Bepaling van het gehalte aan fluoride in afvalwater met Combustion Ion Chromatography
C. Vanhoof, K. Duyssens, W. Wouters en K. Tirez
feb 2014
Definiëren van de ontsluitingsmethode en stabilisatie van Sb en Ag in water
C. Vanhoof, K. Duyssens en K. Tirez
feb 2014
Onderbouwing van normwaarde NPOC voor zwembadwater
K. Tirez, C. Vanhoof, E. Poelmans 
dec 2012
Interlaboratorium ringtest voor de bepaling van totaal N in afvalwater
C. Vanhoof, A. Cluyts, J. De Wit, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez 
dec 2012
Bepaling van het totaal stikstofgehalte in afvalwater
M. Wevers, C. Vanhoof, L. Goetelen, A. Cluyts, E. Poelmans, W. Wouters, J. De Wit en K. Tirez
jan 2012
Validatie van de discrete analyser voor de bepaling van anionen en kationen in water
C. Vanhoof, A. Cluyts, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez
jan 2012
Bepaling van Sn en Ti in afvalwater
C. Vanhoof, W. Brusten, K. Duyssens, K. Tirez
jan 2010
Best Beschikbare Technieken voor de bepaling van anionen en kationen in water in het kader van de erkenningen
Corrigendum
C. Vanhoof, Groep AN, V. Corthouts en K. Tirez
jan 2008
Best Beschikbare Technieken voor de bepaling van zware metalen in water in het kader van de erkenningen
C. Vanhoof, F. Beutels, W. Brusten, B. Noten, V. Corthouts en K. Tirez
feb 2006 
Voorstel voor een wettelijk beoordelingskader voor de kleur van afvalwater
K. Tirez, J. De Wit, V. Corthouts
juni 2004
Sulfiden in afvalwater: analytische bepaling
C. Vanhoof, J. Lauwers, V. Corthouts en K. Tirez
nov 2003