Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM)

Hieronder kan u het Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) terugvinden dat vanaf 1 september 2021 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juli 2021 (BS 30 juli 2021), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium. In de BAM-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van 16 juli 2021.

Het BAM wordt jaarlijks geüpdatet. De grijze kolommen bevatten ontwerpmethoden die pas moeten toegepast worden na een volgende ministeriële goedkeuring.  

De voorgestelde wijzigingen vindt u terug in onderstaande documenten: 


Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het BAM alsook van de wijzigingen.

 

DEEL 1. BODEM

ONTWERP
MB 2025

 

ONTWERP

BAM deel 1/00

Toepassingsgebied

06/2010    
BAM deel 1/01 Bemonstering 06/2010   BAM/deel 1/01 Opmerkingen en verduidelijkingen
BAM deel 1/02 Monstervoorbehandeling 06/2010    
BAM deel 1/03 Bepaling van het vochtgehalte – Gravimetrische methode 06/2010    
BAM deel 1/04 Bepaling van nitraatstikstof 06/2010    
BAM deel 1/07 Bepaling van ammoniumstikstof 06/2010    
BAM deel 1/08 Bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad + Erratum 06/2010    
BAM deel 1/09 Schijnbaar soortelijk gewicht (dichtheid) 06/2010    
BAM deel 1/10 Bepaling van het organisch koolstofgehalte 06/2010    
BAM deel 1/11 Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL) 06/2010    
BAM deel 1/12 Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof 06/2010    
BAM deel 1/20 Rapportering 06/2010    

DEEL 2. VEEVOEDERS

 

 
BAM deel 2/00 Toepassingsgebied 03/2019    
BAM deel 2/01 Bemonstering 03/2019    
BAM deel 2/02 Monstervoorbehandeling 03/2019    
BAM deel 2/03 Vochtgehalte 03/2019    
BAM deel 2/04 Totale fosfor 07/2021    
BAM deel 2/05 Ruw eiwit 07/2021    
BAM deel 2/20 Rapportering 03/2019    

DEEL 3. VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

 

 
BAM deel 3/00

Toepassingsgebied

03/2019 Ontwerp 05/2022  
BAM deel 3/01-A Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport 03/2019 Ontwerp 07/2024  
BAM deel 3/01-B Bemonstering bij mesttransport 03/2019 Ontwerp 07/2024  
BAM deel 3/01-C Bemonstering van een mestopslag 03/2019 Ontwerp 07/2024  
BAM deel 3/02 Monstervoorbehandeling 03/2019 Ontwerp 09/2021  
BAM deel 3/03 Drogestofgehalte   07/2021    
BAM deel 3/04 Totale fosfor 03/2019 Ontwerp 04/2022  
BAM deel 3/05 Ammoniumstikstof 03/2019 Ontwerp 06/2024  
BAM deel 3/06 Totale stikstof 07/2021    
BAM deel 3/07 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – analyse van monsters met een drogestofgehalte < 2%   Ontwerp 06/2024  
BAM deel 3/20 Rapportering 07/2021    

DEEL 4. VASTE DIERLIJKE MEST

 

 
BAM deel 4/00

Toepassingsgebied

03/2019    
BAM deel 4/01-A Vaste mest - Bemonstering 03/2019 Ontwerp 07/2024  
BAM deel 4/01-B Vaste behandelde mest - Bemonstering 03/2019    
BAM deel 4/02 Monstervoorbehandeling 03/2019 Ontwerp 06/2024  
BAM deel 4/03 Drogestofgehalte 07/2021    
BAM deel 4/04 Totale fosfor 03/2019    
BAM deel 4/05 Ammoniumstikstof 07/2021 Ontwerp 06/2024  
BAM deel 4/06 Totale stikstof 03/2019    
BAM deel 4/20 Rapportering 07/2021    

DEEL 7. VERWERKTE MEST

 

 
BAM deel 7/00

Toepassingsgebied

03/2019    
BAM deel 7/01 Bemonstering 03/2019 Ontwerp 12/2020  
BAM deel 7/02

Monstervoorbehandeling

07/2021    
BAM deel 7/03 Detectie van Escherichia coli 07/2021 Ontwerp 06/2024  
BAM deel 7/04

Detectie van Enterococcaceae

07/2021 Ontwerp 06/2024  
BAM deel 7/05 Detectie van Salmonella spp. 07/2021    
BAM deel 7/06 Detectie van Clostridium Perfringens 07/2021    
BAM deel 7/20 Rapportering 07/2021    

DEEL 8. VALIDATIE EN RAPPORTERING

 

 
BAM deel 8/01

Validatie en kwaliteitscontrole van toestellen voor monstername van vloeibare mest bij verpompen

03/2019    
BAM deel 8/02 Toegestane afwijking bij multipele metingen van het nitraatresidu en P-Al van landbouwpercelen 07/2020    
BAM deel 8/03 Melden van monsternames, resultaten en GPS-datalogs via SMIL 07/2021    
BAM deel 8/04 GPS-datalogging 07/2021    
BAM deel 8/20 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 07/2021    
BAM deel 8/21 Verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van bemonsteringen en analyses van mest, bodem of veevoeder in het kader van het Mestdecreet 07/2021