Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM)

Hieronder kan u het Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) terugvinden dat vanaf 16 oktober 2020 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 13 oktober 2020 (BS 16 oktober 2020), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium.

De kolom ‘ter info’ bevat ontwerpmethoden voor het nieuwe BAM die nog gewijzigd kunnen worden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. In de BAM-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van 13 oktober 2020.

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het BAM.

 

DEEL 1. BODEM

TER INFO

BAM deel 1/00

Toepassingsgebied

06/2010  
BAM deel 1/01 Bemonstering 06/2010 BAM/deel 1/01 Opmerkingen en verduidelijkingen
BAM deel 1/02 Monstervoorbehandeling 06/2010  
BAM deel 1/03 Bepaling van het vochtgehalte – Gravimetrische methode 06/2010  
BAM deel 1/04 Bepaling van nitraatstikstof 06/2010  
BAM deel 1/07 Bepaling van ammoniumstikstof 06/2010  
BAM deel 1/08 Bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad + Erratum 06/2010  
BAM deel 1/09 Schijnbaar soortelijk gewicht (dichtheid) 06/2010  
BAM deel 1/10 Bepaling van het organisch koolstofgehalte 06/2010  
BAM deel 1/11 Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL) 06/2010  
BAM deel 1/12 Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof 06/2010  
BAM deel 1/20 Rapportering 06/2010  

DEEL 2. VEEVOEDERS

TER INFO

BAM deel 2/00 Toepassingsgebied 03/2019  
BAM deel 2/01 Bemonstering 03/2019  
BAM deel 2/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 2/03 Vochtgehalte 03/2019  
BAM deel 2/04 Totale fosfor 03/2019 Ontwerp 10/2020
BAM deel 2/05 Ruw eiwit 03/2019  
BAM deel 2/20 Rapportering 03/2019  

DEEL 3. VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

TER INFO

BAM deel 3/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 3/01-A Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport 03/2019  
BAM deel 3/01-B Bemonstering bij mesttransport 03/2019  
BAM deel 3/01-C Bemonstering van een mestopslag 03/2019  
BAM deel 3/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 3/03 Drogestofgehalte 03/2019 Ontwerp 10/2019
BAM deel 3/04 Totale fosfor 03/2019  
BAM deel 3/05 Ammoniumstikstof 03/2019  
BAM deel 3/06 Totale stikstof 03/2019 Ontwerp 10/2019
BAM deel 3/20 Rapportering 03/2019 Ontwerp 10/2019

DEEL 4. VASTE DIERLIJKE MEST

TER INFO

BAM deel 4/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 4/01-A Vaste mest - bemonstering 03/2019  
BAM deel 4/01-B Vaste behandelde mest - bemonstering 03/2019  
BAM deel 4/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 4/03 Drogestofgehalte 03/2019 Ontwerp 10/2019
BAM deel 4/04 Totale fosfor 03/2019  
BAM deel 4/05 Ammoniumstikstof 03/2019 Ontwerp 10/2019
BAM deel 4/06 Totale stikstof 03/2019  
BAM deel 4/20 Rapportering 03/2019 Ontwerp 10/2019

DEEL 7. VERWERKTE MEST

TER INFO

BAM deel 7/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 7/01 Bemonstering 03/2019 Ontwerp 12/2020
BAM deel 7/02

Monstervoorbehandeling

03/2019 Ontwerp 11/2020
BAM deel 7/03 Detectie van Escherichia coli 03/2019 Ontwerp 11/2020
BAM deel 7/04

Detectie van Enterococcaceae

03/2019 Ontwerp 11/2020
BAM deel 7/05 Detectie van Salmonella 03/2019 Ontwerp 11/2020
BAM deel 7/06 Detectie van Clostridium Perfringens 03/2019 Ontwerp 11/2020
BAM deel 7/20 Rapportering 03/2019 Ontwerp 11/2020

DEEL 8. RAPPORTERING

TER INFO

BAM deel 8/01

Validatie en kwaliteitscontrole van toestellen voor monstername van vloeibare mest bij verpompen

03/2019  
BAM deel 8/02 Toegestane afwijking bij multipele metingen van het nitraatresidu en P-Al van landbouwpercelen 07/2020  
BAM deel 8/03 Melden van monsternames, resultaten en GPS-datalogs via SMIL   Ontwerp 04/2021
BAM deel 8/04 GPS-datalogging   Ontwerp 04/2021
BAM deel 8/20 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 03/2019  
BAM deel 8/21 Verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van bemonsteringen en analyses van mest, bodem of veevoeder in het kader van het Mestdecreet   Ontwerp 04/2021