Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM)

Hieronder kan u het Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) terugvinden dat vanaf 1 september 2021 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juli 2021 (BS 30 juli 2021), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium. In de BAM-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van 13 oktober 2020.

De grijze kolom bevat ontwerpmethoden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. De voorgestelde wijzigingen vindt u terug in onderstaande documenten: 


Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het BAM alsook van de wijzigingen.

 

DEEL 1. BODEM

ONTWERP

BAM deel 1/00

Toepassingsgebied

06/2010  
BAM deel 1/01 Bemonstering 06/2010 BAM/deel 1/01 Opmerkingen en verduidelijkingen
BAM deel 1/02 Monstervoorbehandeling 06/2010  
BAM deel 1/03 Bepaling van het vochtgehalte – Gravimetrische methode 06/2010  
BAM deel 1/04 Bepaling van nitraatstikstof 06/2010  
BAM deel 1/07 Bepaling van ammoniumstikstof 06/2010  
BAM deel 1/08 Bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad + Erratum 06/2010  
BAM deel 1/09 Schijnbaar soortelijk gewicht (dichtheid) 06/2010  
BAM deel 1/10 Bepaling van het organisch koolstofgehalte 06/2010  
BAM deel 1/11 Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL) 06/2010  
BAM deel 1/12 Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof 06/2010  
BAM deel 1/20 Rapportering 06/2010  

DEEL 2. VEEVOEDERS

 

BAM deel 2/00 Toepassingsgebied 03/2019  
BAM deel 2/01 Bemonstering 03/2019  
BAM deel 2/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 2/03 Vochtgehalte 03/2019  
BAM deel 2/04 Totale fosfor 07/2021  
BAM deel 2/05 Ruw eiwit 07/2021  
BAM deel 2/20 Rapportering 03/2019  

DEEL 3. VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

 

BAM deel 3/00

Toepassingsgebied

03/2019 Ontwerp 05/2022
BAM deel 3/01-A Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport 03/2019  
BAM deel 3/01-B Bemonstering bij mesttransport 03/2019  
BAM deel 3/01-C Bemonstering van een mestopslag 03/2019 Ontwerp 05/2022
BAM deel 3/02 Monstervoorbehandeling 03/2019 Ontwerp 09/2021
BAM deel 3/03 Drogestofgehalte   07/2021  
BAM deel 3/04 Totale fosfor 03/2019 Ontwerp 04/2022
BAM deel 3/05 Ammoniumstikstof 03/2019  
BAM deel 3/06 Totale stikstof 07/2021  
BAM deel 3/07 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – analyse van monsters met een drogestofgehalte < 2%   Ontwerp 09/2021
BAM deel 3/20 Rapportering 07/2021  

DEEL 4. VASTE DIERLIJKE MEST

 

BAM deel 4/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 4/01-A Vaste mest - Bemonstering 03/2019  
BAM deel 4/01-B Vaste behandelde mest - Bemonstering 03/2019  
BAM deel 4/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 4/03 Drogestofgehalte 07/2021  
BAM deel 4/04 Totale fosfor 03/2019  
BAM deel 4/05 Ammoniumstikstof 07/2021  
BAM deel 4/06 Totale stikstof 03/2019  
BAM deel 4/20 Rapportering 07/2021  

DEEL 7. VERWERKTE MEST

 

BAM deel 7/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 7/01 Bemonstering 03/2019  
BAM deel 7/02

Monstervoorbehandeling

07/2021  
BAM deel 7/03 Detectie van Escherichia coli 07/2021  
BAM deel 7/04

Detectie van Enterococcaceae

07/2021  
BAM deel 7/05 Detectie van Salmonella spp. 07/2021  
BAM deel 7/06 Detectie van Clostridium Perfringens 07/2021  
BAM deel 7/20 Rapportering 07/2021  

DEEL 8. VALIDATIE EN RAPPORTERING

 

BAM deel 8/01

Validatie en kwaliteitscontrole van toestellen voor monstername van vloeibare mest bij verpompen

03/2019  
BAM deel 8/02 Toegestane afwijking bij multipele metingen van het nitraatresidu en P-Al van landbouwpercelen 07/2020  
BAM deel 8/03 Melden van monsternames, resultaten en GPS-datalogs via SMIL 07/2021  
BAM deel 8/04 GPS-datalogging 07/2021  
BAM deel 8/20 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 07/2021  
BAM deel 8/21 Verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van bemonsteringen en analyses van mest, bodem of veevoeder in het kader van het Mestdecreet 07/2021