Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM)

Hieronder kan u het Compendium voor bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) terugvinden dat vanaf 1 november 2019 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 juli 2019 (BS 18 juli 2019), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium.

De kolom ‘ter info’ bevat ontwerpmethoden voor het nieuwe BAM die nog gewijzigd kunnen worden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. In de BAM-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van 3 juli 2019.

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het BAM.

 

DEEL 1. BODEM

TER INFO

BAM deel 1/00

Toepassingsgebied

06/2010  
BAM deel 1/01 Bemonstering 06/2010  
BAM deel 1/02 Monstervoorbehandeling 06/2010  
BAM deel 1/03 Bepaling van het vochtgehalte – Gravimetrische methode 06/2010  
BAM deel 1/04 Bepaling van nitraatstikstof 06/2010  
BAM deel 1/07 Bepaling van ammoniumstikstof 06/2010  
BAM deel 1/08 Bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad + Erratum 06/2010  
BAM deel 1/09 Schijnbaar soortelijk gewicht (dichtheid) 06/2010  
BAM deel 1/10 Bepaling van het organisch koolstofgehalte 06/2010  
BAM deel 1/11 Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL) 06/2010  
BAM deel 1/12 Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof 06/2010  
BAM deel 1/20 Rapportering 06/2010  

DEEL 2. VEEVOEDERS

 
BAM deel 2/00 Toepassingsgebied 03/2019  
BAM deel 2/01 Bemonstering 03/2019  
BAM deel 2/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 2/03 Vochtgehalte 03/2019  
BAM deel 2/04 Totale fosfor 03/2019  
BAM deel 2/05 Ruw eiwit 03/2019  
BAM deel 2/20 Rapportering 03/2019  

DEEL 3. VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

TER INFO

BAM deel 3/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 3/01-A Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport 03/2019  
BAM deel 3/01-B Bemonstering bij mesttransport 03/2019  
BAM deel 3/01-C Bemonstering van een mestopslag 03/2019  
BAM deel 3/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 3/03 Drogestofgehalte 03/2019 ontwerp 10/2019
BAM deel 3/04 Totale fosfor 03/2019  
BAM deel 3/05 Ammoniumstikstof 03/2019  
BAM deel 3/06 Totale stikstof 03/2019 ontwerp 10/2019
BAM deel 3/20 Rapportering 03/2019 ontwerp 10/2019

DEEL 4. VASTE DIERLIJKE MEST

TER INFO

BAM deel 4/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 4/01-A Vaste mest - bemonstering 03/2019  
BAM deel 4/01-B Vaste behandelde mest - bemonstering 03/2019  
BAM deel 4/02 Monstervoorbehandeling 03/2019  
BAM deel 4/03 Drogestofgehalte 03/2019 ontwerp 10/2019
BAM deel 4/04 Totale fosfor 03/2019  
BAM deel 4/05 Ammoniumstikstof 03/2019 ontwerp 10/2019
BAM deel 4/06 Totale stikstof 03/2019  
BAM deel 4/20 Rapportering 03/2019 ontwerp 10/2019

DEEL 7. VERWERKTE MEST

TER INFO

BAM deel 7/00

Toepassingsgebied

03/2019  
BAM deel 7/01 Bemonstering 03/2019  
BAM deel 7/02

Monstervoorbehandeling

03/2019  
BAM deel 7/03 Detectie van Escherichia coli 03/2019  
BAM deel 7/04

Detectie van Enterococcaceae

03/2019  
BAM deel 7/05 Detectie van Salmonella 03/2019  
BAM deel 7/06 Detectie van Clostridium Perfringens 03/2019  
BAM deel 7/20 Rapportering 03/2019  

DEEL 8. RAPPORTERING

TER INFO

BAM deel 8/01

Validatie en kwaliteitscontrole van toestellen voor monstername van vloeibare mest bij verpompen

03/2019  
BAM deel 8/20 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 03/2019