Referentielaboratorium milieuanalyses en -metingen

Als Vlaams referentielaboratorium voor milieuanalysen en -metingen is VITO een schakel tussen de Vlaamse overheid en de milieulaboratoria.

VITO's taken als referentielaboratorium zijn:

  • de technische beoordeling en adviesverlening aan de bevoegde overheden in het kader van de erkenning van laboratoria;
  • vastleggen en ter beschikking stellen van de in het kader van de erkenning toe te passen analysemethoden , na de nodige methodeontwikkeling en –validatie;
  • de organisatie van ringtesten en andere controles om de kwaliteit van de door de erkende laboratoria uitgevoerde analyses te bewaken en te bevorderen;
  • regelmatig overleg met de erkende laboratoria, bv. via werkgroepen en contactdagen.
  • aanspreekpunt voor erkende laboratoria in verband met wetgeving/meetaspecten.

Compendia

VITO's taak als referentielaboratorium is het vastleggen en ter beschikking stellen van de in het kader van de erkenning toe te passen analysemethoden, na de nodige methodeontwikkeling en –validatie;

Code van goede praktijk

De Codes van Goede Praktijk werden opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) als referentielaboratorium in opdracht van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Omgeving en OVAM.

U kan hier de verschillende CvGP consulteren binnen volgende thema's :

Lucht   |     Water   |   Bodem   |    Bodembescherming