15/05/2023

Compendium CMA – nieuwe ontwerpmethoden beschikbaar

bodemstaal
Terug naar artikeloverzicht

Een aantal methoden van het Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA) werden aangepast.
Deze gereviseerde alsook 2 nieuwe methoden zijn nu beschikbaar als "Ontwerpmethode"  en terug te vinden bij het Compendium in de laatste kolom "Ontwerp".

Een overzicht van de uitgevoerde wijzigingen t.o.v. Ontwerp MB 2023 is samengevat in dit document.

 

Gereviseerde methoden
CMA/1/A.8 Staalname van steekvaste partijen bodemmaterialen versie 04/2023
CMA/1/A.9 Staalname van niet-steekvaste partijen bodemmaterialen versie 04/2023
CMA/1/A.14 Algemene richtlijnen monsterneming versie 05/2023
CMA/1/A.15 Monsternemingstechnieken vaste materialen versie 05/2023
CMA/1/A.16 Monsternemingstechnieken vloeistoffen versie 05/2023
CMA/1/A.17 Monsternemingstechnieken (vloeibare) pasteuze materialen versie 05/2023
CMA/1/A.18 Monstervoorbehandeling ter plaatse versie 05/2023
CMA/1/A.20 Monsterneming voor bepaling van asbest in verhardings- en funderingslagen versie 05/2023
CMA/1/A.21 Monstername van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten versie 05/2023
CMA/1/B Monsterconservering en -bewaring versie 05/2023
CMA/2/I/C Methoden voor bepaling van anionen versie 04/2023
CMA/2/I/C.7 Opgelost chroom VI door vloeistofchromatografie versie 04/2023
CMA/2/II/A.1 Water- en droge stof gehalte versie 05/2023
CMA/2/II/A.6  (versie ISO11277 2020) Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) versie 03/2023
CMA/2/II/A.7 Totaal organisch koolstofgehalte (TOC) versie 05/2023
CMA/2/II/A.22 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op granulaire materialen versie 05/2023
CMA/2/II/A.23 Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelige granulaire materialen versie 05/2023
CMA/2/IV/1 Vocht- en droge stof gehalte versie 05/2023
CMA/2/IV/11 Gehalte aan steentjes en onzuiverheden versie 05/2023
CMA/5/A.6 Verkleinen monstergrootte en deelmonstername versie 05/2023
CMA/5/B.1 Meststof en bodemverbeterend middel versie 05/2023
CMA/5/B.3 Waterbodem versie 03/2023
CMA/5/B.4 Bodem versie 03/2023
CMA/6/A Prestatiekenmerken versie 05/2023
Nieuwe methoden
CMA/3/P Fenolen in bodemverbeterende middelen versie 05/2023
CMA/3/S Vluchtige organische componenten in bodemverbeterende middelen versie 05/2023
Methoden die vervallen 
CMA/1/C Veiligheidsmaatregelen versie 04/2023
CMA/1/D Referenties versie 04/2023

_________________________

Ter informatie: 
De methoden in de kolom “Ontwerp MB 2023” werden bij MB goedgekeurd op 20/03/2023.  Deze versie van de methoden trad in werking op 15/01/2023.
De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.