Code van goede praktijk

Onderstaande Code van Goede Praktijk werd opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) als referentielaboratorium in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en werden goedgekeurd door de bevoegde afdeling:

 

Gebruik van debietmeters in kader van het Mestdecreet

Deze Code van Goede Praktijk beschrijft de richtlijnen voor de installatie van, het onderhoud en de interne controle van debietmeters gebruikt voor het meten van voor vloeistofstromen in mestbewerkings- en -verwerkingsinstallaties.