18/01/2024

Nieuwe versie CMA - inwerkingtreding 15 januari 2024

bodemstaal
Terug naar artikeloverzicht

De nieuwe versie van het compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA) is zoals eerder gecommuniceerd op 15 januari 2024 in werking getreden. Aan de erkende labo’s wordt gevraagd deze nieuwe versie vanaf deze datum toe te passen (art. 34, §5, VLAREL) De officiële publicatie in het Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

Het nieuwe compendium CMA is te vinden op Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA) | EMIS (vito.be). De gewijzigde methoden ten opzichte van het huidige compendium dat op 15 januari 2023 in werking getreden is, zijn terug te vinden in de kolom ‘Ontwerp MB 2024’. In het document Wijzigingen tov Ontwerp MB 2023 vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen ten opzichte van het huidige compendium.