05/09/2022

CMA - inwerkingtreding gewijzigde methoden

bodemstaal
Terug naar artikeloverzicht

Een nieuwe versie van het compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA) is zoals eerder gecommuniceerd op 1 september 2022 in werking getreden. Aan de erkende labo’s wordt gevraagd deze nieuwe versie vanaf deze datum toe te passen (art. 34, §5 VLAREL). De officiële publicatie in het Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

Het nieuwe compendium CMA is te vinden op Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA). De gewijzigde methoden ten opzichte van het huidige compendium dat op 15 januari 2021 in werking getreden is, zijn terug te vinden in de kolom ‘Ontwerp MB 2022’. In Ontwerp MB 2022 vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen ten opzichte van het huidige compendium.

Verder wensen we je nog te informeren dat er een nieuwe versie van het CMA MB2023 in opmaak is met als vooropgestelde datum van inwerkingtreding 15 januari 2023. De gewijzigde methoden zijn terug te vinden in de kolom ‘Ontwerp MB 2023’ en in Ontwerp MB 2023 is een overzicht van de wijzigingen terug te vinden.