Onderzoeksrapporten

TITEL DATUM

Bepaling van cyaniden in bodemverbeterende middelen
C. Vanhoof

jul 2023
Validation of prEN 17813 Environmental solid matrices – Determination of halogens and sulfur by oxidative pyrohydrolytic combustion followed by ion chromatography
C. Vanhoof
maa 2023
Determination of chromium(VI) in soil improvers
C. Vanhoof, K. Tirez
dec 2022
Characterization of sludges, soil and waste: Evaluation of different microwave digestion procedures using tetrafluoroboric (HBF4) acid as alternative for hydrofluoric (HF) acid
C. Vanhoof, K. Tirez
maa 2019
Desktop studie naar de geschiktheid van CMA/ISO analysemethoden voor toetsing van de end of waste criteria voor afgewerkte olie
C. Vanhoof, K. Tirez
mei 2018
Influence of the incubation temperature on the biological activity of soil improvers using the respirometric method
C. Vanhoof, K. Tirez
feb 2017
Bepalen van elementen - ondervangen van niet-spectrale interferenties bij de analyse van eluaten
K. Tirez, W. Brusten, F. Beutels, K. Duyssens, W. Wouters, C. Vanhoof
jul 2016
Evaluation of different digestion procedures for soil and waste samples - part 2
C. Vanhoof, F. Beutels, W. Brusten, K. Duyssens and K. Tirez
jan 2016
Toetsing van analysemethoden vermeld in VLAREM en VLAREMA naar conformiteit CMA
C. Vanhoof en K. Tirez
sep 2015
Evaluation of different microwave digestion procedures for soil and waste samples
C. Vanhoof, F. Beutels, W. Brusten, K. Duyssens and K. Tirez
jan 2015
Bepaling van halogenen en zwavel in vaste stoffen met Combustion Ion Chromatography
C. Vanhoof, F. Beutels, A. Cluyts, J. De Wit, K. Duyssens, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez
jun 2014
Analysemethode voor het bepalen van de zuiverheid van struviet
C. Vanhoof en K. Tirez
feb 2014
Anorganische analysen van bodemverbeterende middelen - interlaboratorium ringtest
C. Vanhoof, Groep AN en K. Tirez
nov 2013
Harmonisatie anorganische analysemethoden voor de analyse van compost, mest en diverse digestaatstromen
C. Vanhoof en K. Tirez
dec 2012
Evaluatie discrete analyser voor de analyse van uitlogingen/destructies van afvalmonsters
C. Vanhoof, A. Cluyts, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez
apr 2012
Evaluatie analysemethoden voor de bepaling van anorganische parameters in digestaten
C. Vanhoof en K. Tirez
feb 2012
Bepaling van het aandeel hernieuwbaar in afval met de selectieve oplosmethode
C. Vanhoof, J. De Wit en K. Tirez
maa 2011
Monsterconservering en –bewaring van anorganische parameters
C. Vanhoof, K. Duyssens en K. Tirez
dec 2010
Evaluatie vereenvoudiging CMA procedures voor de analyse van anorganische parameters in grondwater, bodem en waterbodem
C. Vanhoof, Groep AN en K. Tirez
apr 2009
Proefronde voor de bepaling van de stookwaarde van vaste (herwonnen) brandstoffen
C. Vanhoof, K. Duyssens en K. Tirez
jan 2009
Proefronde stabiliteitsbepaling compost met respirometrische methode
C. Vanhoof, K. Duyssens en K. Tirez
feb 2008

Opmerkingen bij CMA methode 6/B - Meetonzekerheid (versie 12/2007)
Opmerkingen erkende laboratoria 
Opmerkingen BELAC auditeurs

 
Project Horizontal : Anorganische resultaten
C. Vanhoof, K. Duyssens en K. Tirez
dec 2007
Bepaling van As in compost en evaluatie destructie met aqua regia
C. Vanhoof en K. Tirez
dec 2006
Resultaten validatiestudie: bepaling van halogenen en zwavel in afval
Groep Anorganische Analysen
mei 2006
ED-XRF analysen van afvalstoffen (Vlarea)
C. Vanhoof, B. Noten en K. Tirez
feb 2006
Afvalstoffen op stortplaatsen: Bepalen van analysemethoden voor nieuwe parameters
C. Vanhoof en K. Tirez
mei 2005
Ringtest Halogenen : Resultaten
C. Vanhoof, Groep AN en K. Tirez
dec 2004
Analyse van houtafval
C. Vanhoof, A. Borburgh, C. Kenis, G. Vanermen en K. Tirez
dec 2004
Inzetbaarheid van ED-XRF bij bodemanalysen
C. Vanhoof, B. Noten en K. Tirez
mei 2004
Bepaling van halogenen en zwavel in vaste stoffen
C. Vanhoof, Groep AN, V. Corthouts en K. Tirez
jan 2004
Bepaling van organische stof/koolstof in vaste stoffen
C. Vanhoof en K. Tirez
dec 2003
Bepaling van cyaniden: evaluatie proefronde
C. Vanhoof, K. Duyssens, K. Tirez
maa 2002

Bepaling van het kleigehalte – Onderzoek naar verkorting van de voorbehandeling en gebruik van alternatieve detectiemethoden
K. Tirez, V. Corthouts, B. Noten en J. Lauwers

sep 2001