NOx-emissies uit een terugwinningsinstallatie verminderen door toepassing van een of meer van de technieken vermeld in BBT 36 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

NOx-emissies uit een terugwinningsinstallatie verminderen door toepassing van een of meer van de technieken vermeld in BBT 36 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren